Polski oddział SAR na czele komitetu partnerów Effie
  • 0
  • 1
25.10.2021

Polski oddział SAR na czele komitetu partnerów Effie

W październiku Paweł Tyszkiewicz, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR objął funkcję przewodniczącego Effie Partner Council. Funkcja ta podkreśla pionierski sposób myślenia SAR o rozwoju samego konkursu, a także głębokie rozumienie współczesnej komunikacji marketingowej i potrzeby ciągłego poszerzania wiedzy branżowej. Poprzednio komitetowi partnerów Effie przewodniczyła Australia.

Od ponad dwóch dekad Effie Awards Poland kształtuje rynek agencji komunikacyjnych i społeczności marketingowej. Każdego roku zbiera indywidualne doświadczenia, poszerzając zasoby wiedzy środowiska. Tak budowana i gromadzona wiedza uczestników rynku podnosi i wyznacza standardy biznesowe. Dorobek ten w połączeniu z zakorzenioną w DNA SAR potrzebą stałego rozwoju i edukacji sektora plasuje Polskę jako lidera na arenie Effie Worldwide.

Siłą zespołu SAR są proponowane rozwiązania oparte na szerokim rozumieniu marketingu, bez sprowadzania go wyłącznie do komunikacji. Effie Poland jako pierwsze utworzyło kategorię Marketing & Business Solutions. Ta koncentruje się na działaniach marketingowych, które są przełomowe, nowatorskie w formie lub w zastosowaniu rozwiązań, ale komunikacja nie jest w nich znaczącym elementem marketing mixu.

Równolegle z powstaniem nowej kategorii Polska wyszła poza konkurs, w kierunku programów wiedzotwórczych. W efekcie został powołany do życia projekt edukacyjny SAR MBS by Effie. Odpowiada on na wyzwania komunikacyjne, biznesowe, organizacyjne i kompetencyjne stojące przed współczesnym marketerem. Uczy, jak marketing powinien na nie odpowiadać z punktu widzenia zarządu.

Zajęcia w programie prowadzone są wyłącznie przez praktyków biznesu (w tym jurorów Effie), osoby mające umiejętności i wiedzę. Format zyskał zainteresowanie globalne. Trwają rozmowy nad jego implementacją na nowych rynkach.

Rola przewodniczącego komitetu partnerów Effie spójnie łączy się z powołaną w tym roku Radą Edukacyjną SAR. Jest to ciało o charakterze doradczo-konsultacyjnym, inicjujące i integrujące projekty edukacyjne SAR. Paweł Tyszkiewicz jest jego członkiem. To połączenie funkcji w jednej osobie ma pozwolić na międzynarodową wymianę know-how, promowanie strategii „SAR=Wiedza” i w efekcie wpływ na rozwój globalny Effie.

  • 1
stanowisko dyrektora Klubu Producentów Reklamowych SAR

Stanowisko dyrektora Klubu Producentów Reklamowych SAR

25 października 2021