Polski język migowy i outdoorowa kampania „Pomigajmy = Pomagajmy”
  • 1
  • 3
23.09.2022

Polski język migowy i outdoorowa kampania „Pomigajmy = Pomagajmy”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych i Języka Migowego, który przypadnie w tym roku 25 września, firma Jet Line z merytorycznym wsparciem Fundacji Integracja przygotowała kampanię „Pomigajmy. Pomagajmy” na cyfrowym ekranie More. Akcja odbyła się na żywo w centrum stolicy. Wydarzenie kierowane było do osób słyszących, aby ci w swoim otoczeniu zwrócili uwagę na osoby głuche i chętnie z nimi rozmawiali, pokonując tym samym bariery komunikacyjne.

Język migowy ułatwia porozumiewanie się z osobami głuchymi. Jest to język wizualno-przestrzenny, służący do komunikowania się bez korzystania z narządu słuchu. W akcji „Pomigajmy = Pomagajmy” wykorzystano fakt, że ekrany More nie emitują dźwięku. Na ekranie DOOH w czasie rzeczywistym wyemitowano Małgosię – ekspresyjną tłumaczkę polskiego języka migowego. Uczyła ona przechodniów podstawowych zwrotów. Dla ułatwienia nauki uczestnicy widzieli napisy tłumaczące polski język migowy.

Po pewnym czasie na miejscu tłumaczki pojawiła się Justyna, która jest osobą głuchą. Przechodnie mieli utrudnione zadanie, ponieważ zniknęły napisy. Słyszący uczestnicy dzięki nauczonym wcześniej przez Małgosię zwrotom mogli poznać Justynę i porozmawiać z nią w polskim języku migowym.

Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do komunikacji. Dzięki zaawansowanej technologii i przekazowi na żywo komunikacja była dwustronna. Tworzyła wrażenie rzeczywistej, fizycznej obecności na ulicy. Kampania DOOH real-time to nowość na polskim rynku, która daje duże możliwości dla rozwiązań także biznesowych. Pozwala na bezpośrednią interakcję marki z klientem, prawdziwe reakcje, oferując nowa formę komunikacji – mówi Andrzej Słomka, dyrektor zarządzający Jet Line.

  • 3
Akcja „Pomigajmy = Pomagajmy”

Akcja „Pomigajmy = Pomagajmy”

Akcja „Pomigajmy = Pomagajmy”
Akcja „Pomigajmy = Pomagajmy”

23 września 2022