Polski Internet w listopadzie 2018 r. Wyniki badania Gemius/PBI
  • 0
  • 7
11.12.2018

Polski Internet w listopadzie 2018 r. Wyniki badania Gemius/PBI

Liczba internautów w Polsce w listopadzie 2018 r. wyniosła ogółem 28 mln osób. Na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) było to 23,3 mln osób. Na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 23,4 mln. Gemius i PBI przedstawiają wyniki badania Internetu w Polsce.

Tabele prezentują ranking Gemius/PBI top 20 stron WWW oraz top 20 wydawców w listopadzie 2018 r. Zestawienia prowadzone są:

  • dla wszystkich urządzeń (komputery osobiste i laptopy+smartfon+tablet),
  • w rozbiciu na komputery osobiste i laptopy oraz na urządzenia mobilne.

Zestawienie zawiera dane dla aplikacji mobilnych – top 20. Liczby internautów na poszczególnych urządzeniach szacowane są przez Gemiusa na podstawie autorskiej metody uwzględniającej aktywność internautów w badanym okresie.

  • 7

10 grudnia 2018