Polski Internet w lipcu 2019 r. Wyniki badania Gemius/PBI
  • 0
  • 8
9.08.2019

Polski Internet w lipcu 2019 r. Wyniki badania Gemius/PBI

Liczba internautów w Polsce w lipcu 2019 r. wyniosła ogółem 27,9 mln osób. Na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) było to 22,1 mln osób. Na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 24,4 mln. Gemius i PBI przedstawiają wyniki badania Internetu w Polsce.

Tabele prezentują ranking Gemius/PBI top 20 stron WWW oraz top 20 wydawców w lipcu 2019 r. Zestawienia prowadzone są:

  • dla wszystkich urządzeń (komputery osobiste i laptopy+smartfon+tablet),
  • w rozbiciu na komputery osobiste i laptopy oraz na urządzenia mobilne.

Zestawienie zawiera dane dla aplikacji mobilnych – top 20. Liczby internautów na poszczególnych urządzeniach szacowane są przez Gemiusa na podstawie autorskiej metody uwzględniającej aktywność internautów w badanym okresie.

W związku z nieprawidłowością w działaniu miernika mobilnego w wynikach miesięcznych za lipiec nie są prezentowane dane dotyczące odsłon, czasu, wizyt oraz wskaźników pochodnych. Dane dla tych wskaźników będą ponownie prezentowane w wynikach miesięcznych za sierpień. Są też już na bieżąco dostępne dla plików dziennych i tygodniowych.

  • 8

8 sierpnia 2019