Polski Internet w grudniu 2019 r. Wyniki badania Gemius/PBI
  • 0
  • 7
10.01.2020

Polski Internet w grudniu 2019 r. Wyniki badania Gemius/PBI

Liczba internautów w Polsce w grudniu 2019 r. wyniosła ogółem 27,7 mln osób. Na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) było to 22,9 mln osób. Na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 23,4 mln. Gemius i PBI przedstawiają wyniki badania Internetu w Polsce.

Tabele prezentują ranking Gemius/PBI top 20 stron WWW oraz top 20 wydawców w grudniu 2019 r. Zestawienia prowadzone są:

  • dla wszystkich urządzeń (komputery osobiste i laptopy+smartfon+tablet),
  • w rozbiciu na komputery osobiste i laptopy oraz na urządzenia mobilne.

Zestawienie zawiera dane dla aplikacji mobilnych – top 20. Liczby internautów na poszczególnych urządzeniach szacowane są przez Gemiusa na podstawie autorskiej metody uwzględniającej aktywność internautów w badanym okresie.

  • 7
Polski Internet w grudniu 2019 r.

Polski Internet w grudniu 2019 r.

Polski Internet w grudniu 2019 r.
Polski Internet w grudniu 2019 r.
Polski Internet w grudniu 2019 r.
Polski Internet w grudniu 2019 r.
Polski Internet w grudniu 2019 r.
Polski Internet w grudniu 2019 r.

9 stycznia 2020