Polski Internet w grudniu 2018 r. Wyniki badania Gemius/PBI
  • 0
  • 7
11.01.2019

Polski Internet w grudniu 2018 r. Wyniki badania Gemius/PBI

Liczba internautów w Polsce w grudniu 2018 r. wyniosła ogółem 28 mln osób. Na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) było to 23 mln osób. Na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 23,5 mln. Gemius i PBI przedstawiają wyniki badania Internetu w Polsce.

Tabele prezentują ranking Gemius/PBI top 20 stron WWW oraz top 20 wydawców w grudniu 2018 r. Zestawienia prowadzone są:

  • dla wszystkich urządzeń (komputery osobiste i laptopy+smartfon+tablet),
  • w rozbiciu na komputery osobiste i laptopy oraz na urządzenia mobilne.

Zestawienie zawiera dane dla aplikacji mobilnych – top 20. Liczby internautów na poszczególnych urządzeniach szacowane są przez Gemiusa na podstawie autorskiej metody uwzględniającej aktywność internautów w badanym okresie.

W badaniu Gemius/PBI od stycznia 2019 r. (co obejmuje również dane za grudzień 2018 r.) wprowadzono następujące zmiany:

  • Próg prezentowania wyników dla węzłów nieaudytowanych (zarówno dla aplikacji, jak i stron WWW) został podniesiony z 300 do 1000 panelistów. Zmiana wpływa na widoczność wyników węzłów nieaudytowanych – te, które nie spełniają wymogu minimalnej liczby panelistów, nie są prezentowane w zestawieniach. W przypadku węzłów audytowanych widoczność pozostanie bez zmian.
  • Dzięki wprowadzeniu nowej wersji miernika badawczego wzrosła liczebność panelu na PC. Nowy miernik w formie wtyczki do przeglądarki jest chętniej instalowany przez panelistów niż dotychczasowy w postaci oprogramowania. Dzięki wprowadzonej zmianie wzrosła dokładność szacowania wyników dla węzłów nieaudytowanych na komputerach PC.
  • Na urządzeniach mobilnych zmodyfikowano miernik badawczy, co umożliwia gromadzenie większej niż dotąd liczby danych. Dzięki uwzględnieniu dodatkowych informacji wyniki na platformach mobilnych są dokładniejsze i wierniej odzwierciedlają stan rzeczywisty.

W związku z tym autorzy badania nie rekomendują porównywania wyników dla platform mobilnych począwszy od grudnia 2018 r. do wcześniejszych okresów. Różnice widoczne pomiędzy okresami mogą wynikać z wprowadzonej zmiany.

  • 7

Janusz Kamiński

6 dni temu

Wikipedia spadła na 11 miejsce...

11 stycznia 2019