Polski internet w czerwcu 2018 r. Wyniki badania Gemius/PBI
  • 0
  • 7
11.07.2018

Polski internet w czerwcu 2018 r. Wyniki badania Gemius/PBI

Liczba internautów w Polsce w czerwcu 2018 r. wyniosła ogółem 27,2 mln. Na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) były to 23,2 mln, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 22 mln osób.

Tabele prezentują ranking Gemius/PBI top 20 stron WWW oraz top 20 wydawców w czerwcu 2018 r. Zestawienia prowadzone są:

  • dla wszystkich urządzeń (komputery osobiste i laptopy+smartfon+tablet),
  • w rozbiciu na komputery osobiste i laptopy oraz na urządzenia mobilne.

Liczebność próby: N=147 547. Grupa objęta badaniem: 7–75 lat. Do badania wykorzystano dane o strukturze internautów pochodzące z badania NetTrack Kantar MillwardBrown z I kwartału 2018 r. i badania Maluchy z 2016 r.

  • 7

 

11 lipca 2018