Polska Fundacja Narodowa podsumowuje 2018 r. w ostatni dzień 2019 r. Wydatki wzrosły o niemal 100 mln zł
  • 0
  • 1
2.01.2020

Polska Fundacja Narodowa podsumowuje 2018 r. w ostatni dzień 2019 r. Wydatki wzrosły o niemal 100 mln zł

Polska Fundacja Narodowa przygotowała sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2018. Jak podaje serwis Konkret24, dokument został opublikowany 31 grudnia 2019 r. tuż przed północą, na kilkadziesiąt minut przed upływem terminu.

W lakonicznym dokumencie PFN zaprezentowała informacje o kosztach poniesionych na realizację celów statutowych. Wydano w sumie 111 002 415,29 zł. Z tego 104 955 722,22 zł pochłonęła realizacja celów statutowych, a 6 046 693,07 zł koszty administracyjne.

W 2017 r. wydatki zamknęły się w kwocie 19 215 420,69 zł. Oznacza to wzrost rok do roku o 91 786 994,6 zł, czyli niemal sześciokrotnie.

Najwięcej w 2018 r. przeznaczono na promocję Polski za granicą, w tym ochronę jej wizerunku, a także przeciwdziałanie rozpowszechnianiu informacji o nieprawdziwych treściach historycznych. Na ten cel wydano 33,4 mln zł.

Drugi w kolejności wydatek to realizacja celu „Polska w Ameryce”. Przeznaczono na niego ponad 23 mln zł. Sprawozdanie nie informuje, o jakich konkretnie działaniach mowa.

12 mln zł kosztowała realizacja celu „100 x 100”. W jego ramach do Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości ma zostać zaproszonych 100 zagranicznych gości – przedsiębiorców, sportowców, artystów.

Ponad 9 mln pochłonęło dofinansowanie młodych sportowców – Team100. Rejs „I love Poland” to koszt ponad 5,5 mln zł. Oprócz tego przeznaczono 4,2 mln zł na cel zatytułowany „Rejs Niepodległości”.

Po blisko 1,5 mln kosztowały cele „Kampania społeczna w Polsce i w innych krajach” oraz „Kampania informacyjna dotycząca zmian nazw ulic – dekomunizacja (Polska)”. 2,5 mln zł kosztował z kolei film „100-lecie niepodległości” z udziałem Mela Gibsona.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. fundacja zatrudniała 36 osób.

Dokument został podpisany przez zarząd 14 czerwca 2019 r. Jego publikacja nastąpiła jednak niemal pół roku później. PFN miała czas na złożenie dokumentu do 2020 r.

Ze sprawozdaniem Polskiej Fundacji Narodowej można zapoznać się na stronie www.pfn.org.pl.

Źródło: www.konkret24.tvn24.pl

  • 1
Wydatki PFN

Wydatki PFN za 2018 rok

2 stycznia 2020