Polska na 28. miejscu w rankingu siły nabywczej w Europie GfK
 • 0
 • 2
23.10.2020

Polska na 28. miejscu w rankingu siły nabywczej w Europie GfK

W 2020 r. przeciętna siła nabywcza przypadająca na mieszkańca Europy wynosi 13 894 euro. Ten dochód rozporządzalny netto różni się znacznie pomiędzy poszczególnymi 42 krajami objętymi badaniem. Liechtenstein, Szwajcaria i Luksemburg mają najwyższy dochód rozporządzalny netto, natomiast Kosowo, Mołdawia i Ukraina – najniższy. Mieszkańcy Liechtensteinu dysponują ponad 37-krotnie większą średnią siłą nabywczą niż Ukraińcy – wynika z raportu GfK „Purchasing Power Europe 2020”. Polska zajmuje 28. miejsce. Rok wcześniej była 29.

W 2020 r. Europejczycy mają do dyspozycji w sumie niemal 9,5 bln euro. Odpowiada to średniej sile nabywczej na mieszkańca wynoszącej 13 894 euro. Siła nabywcza w Europie na mieszkańca wykazuje w 2020 r. nominalny spadek o niemal 5,3 proc. (w porównaniu z ubiegłoroczną zaktualizowaną wartością). Można go przypisać głównie rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 i wynikającym z niego skutkom gospodarczym.

Rankingi pokazują znaczne różnice między badanymi krajami w odniesieniu do kwot dostępnych dla Europejczyków na żywność, życie, usługi, energię, prywatne emerytury, ubezpieczenia, urlopy, mobilność i zakupy konsumpcyjne.

Irlandia wchodzi do pierwszej dziesiątki
Liechtenstein po raz kolejny zajmuje pierwsze miejsce wśród 42 krajów europejskich, z siłą nabywczą na mieszkańca wynoszącą 64 240 euro. Znacznie przekracza ona wartości dla innych krajów i jest ponad 4,6 razy wyższa od średniej europejskiej.

W pierwszej trójce rankingu siły nabywczej, podobnie jak w ubiegłym roku, znalazły się Szwajcaria i Luksemburg. Szwajcarzy dysponują 41 998 euro na mieszkańca, czyli ponad trzykrotnie więcej niż wynosi średnia europejska. Luksemburczycy mają siłę nabywczą na głowę mieszkańca wynoszącą 34 119 euro. Jest to ponad 2,5 razy więcej niż średnia europejska.

Siła nabywcza w Europie (top 10)

Ranking 2020 (poprzedni rok)

Kraj

Liczba mieszkańców

Siła nabywcza na mieszkańca w 2020 w EUR

Wskaźnik siły nabywczej Europa *

Corona Impact

Index Europa*

1 (1)

Liechtenstein

38.378

64.240

462,4

15,2

2 (2)

Szwajcaria

8.544.527

41.998

302,3

26,1

3 (3)

Luksemburg

626.108

34.119

245,6

64,2

4 (4)

Islandia

364.134

28.155

202,6

158,3

5 (5)

Norwegia

5.367.580

25.699

185,0

163,2

6 (6)

Dania

5.822.763

25.176

181,2

68,9

7 (7)

Austria

8.858.775

23.585

169,7

60,8

8 (8)

Niemcy

83.019.213

22.388

161,1

77,6

9 (12)

Irlandia

4.904.240

21.030

151,4

77,2

10 (10)

Szwecja

10.327.589

20.882

150,3

37,1

 

Europa (ogółem)

678.118.773

13.894

100,0

100,0

Źródło: GfK „Purchasing Power Europe 2020” * indeks na mieszkańca: średnia europejska = 100

Wszystkie pozostałe kraje z pierwszej dziesiątki również mają siłę nabywczą na mieszkańca znacznie powyżej przeciętnej – co najmniej o 50 proc. wyższą od średniej europejskiej. W tym roku Irlandia znalazła się w pierwszej dziesiątce. Jej siła nabywcza per capita kształtuje się na poziomie 21 030 euro, co plasuje ją na dziewiątym miejscu. Tym samym wypchnęła Finlandię z pierwszej dziesiątki.

Szesnaście spośród krajów uwzględnionych w badaniu ma siłę nabywczą na mieszkańca powyżej przeciętnej, natomiast 26 znajduje się poniżej średniej europejskiej. Ukraina zajmuje ostatnie miejsce, z siłą nabywczą na mieszkańca wynoszącą 1703 euro.

Wskaźnik Corona Impact Index ilustruje oddziaływanie Covid-19 na kraje europejskie
Posługując się wskaźnikiem Corona Impact Index, analitycy GfK oszacowali również stopień, w jakim kraje europejskie ucierpiały w wyniku oddziaływania Covid-19. Corona Impact Index pokazuje różnice w utracie zamożności wśród prywatnych gospodarstw domowych w wyniku kryzysu koronawirusowego. Ułatwia tym samym dokonywanie porównań zarówno krajowych, jak i regionalnych w Europie.

W pierwszej dziesiątce pod względem siły nabywczej przodują Liechtenstein i Szwajcaria, kraje o najwyższym rozporządzalnym dochodzie netto na mieszkańca w Europie. Są to również dwa kraje, które najmniej ucierpiały w wyniku kryzysu. Wpływ koronawirusa w Liechtensteinie jest o około 85 proc. niższy od średniej europejskiej, natomiast w Szwajcarii o około 74 proc. niższy od średniej europejskiej.

Islandia i Norwegia, które zajmują czwarte i piąte miejsce w rankingu siły nabywczej, wypadają gorzej w kontekście Corona Impact Index. Plasują się odpowiednio o 58 i 63 proc. powyżej średniej europejskiej. Oba kraje zostały szczególnie mocno dotknięte pandemią koronawirusa, m.in. z powodu dewaluacji ich walut krajowych w stosunku do euro. Ostatnie miejsce wśród 42 krajów objętych rankingiem zajmuje Turcja, gdzie Corona Impact Index jest ponad 2,8 razy wyższy od średniej europejskiej.

Polska: kontrast między biednymi a bogatymi
Średnia siła nabywcza na mieszkańca w Polsce w 2020 r. wynosi 7143 euro (7589 euro w 2019), czyli nieco więcej (51 proc.) od połowy średniej europejskiej. Plasuje to Polskę na 28. miejscu w europejskim rankingu. Oznacza to, pomimo spadku wartości w liczbach bezwzględnych, awans o jedną pozycję w stosunku do ubiegłego roku.

Nadal zauważalne są duże różnice w rozkładzie siły nabywczej w 380 powiatach. Tylko w 17 powiatach siła nabywcza na mieszkańca jest o co najmniej 20 proc. wyższa od średniej krajowej. Z kolei 106 powiatów jest o co najmniej 20 proc. poniżej średniej krajowej. Pierwsze miejsce, z siłą nabywczą na mieszkańca wynoszącą 12 120 euro, zajmuje Warszawa. Jej mieszkańcy dysponują o niemal 70 proc. większą kwotą na wydatki konsumenckie i oszczędności, niż wynosi średnia krajowa.

Na drugim końcu rankingu znajduje się powiat szydłowiecki, w którym siła nabywcza na mieszkańca wynosi 4721 euro. Odpowiada to prawie 66 proc. średniej dla Polski i 34 proc. średniej europejskiej. Mieszkańcy Warszawy mają do dyspozycji przeciętnie niemal 2,6 razy więcej pieniędzy niż mieszkańcy najmniej zamożnego powiatu szydłowieckiego.

10 polskich powiatów o największej sile nabywczej

Pozycja

(z 380)

Powiat

Liczba mieszkańców

Siła nabywcza na mieszkańca

(w EUR)

Indeks krajowy*

Indeks europejski*

1

Warszawa

1.790.658

12.120

169,7

87,2

2

Sopot

35.719

10.693

149,7

77,0

3

Poznań

534.813

10.081

141,1

72,6

4

Wrocław

642.869

9.892

138,5

71,2

5

Katowice

292.774

9.715

136,0

69,9

6

Piaseczyński

188.281

9.565

133,9

68,8

7

Warszawski Zachodni

118.613

9.346

130,9

67,3

8

Kraków

779.115

9.195

128,7

66,2

9

Bielsko-Biała

170.663

9.139

127,9

65,8

10

Gliwice

178.603

9.111

127,6

65,6

Źródło: GfK „Purchasing Power Europe 2020” * indeks na mieszkańca: średnia europejska = 100

Na czołowych miejscach rankingu siły nabywczej w tym roku nastąpiły niewielkie zmiany. Powiaty Kraków i Bielsko-Biała zamieniły się miejscami. Gliwice znalazły się w pierwszej dziesiątce, z siłą nabywczą na mieszkańca wynoszącą 9,111 euro, co plasuje je na dziesiątym miejscu i wyparły powiat Tychy.

Warto podkreślić, że wskaźnik Corona Impact Index pokazuje wysoki wpływ pandemii na poziom dochodu polskich gospodarstw domowych. Wskaźnik ten dla Polski i wynosi 138, czyli spadek potencjału nabywczego jest o 38 proc. wyższy niż przeciętnie w Europie. Niestety druga fala pandemii prawdopodobnie podniesie jeszcze skalę tego spadku. Obecnie skala tych spadków w Polsce jest w zróżnicowana regionalnie.

W zależności od rozwoju sytuacji w najbardziej pesymistycznym scenariuszu prognozowana jest skala spadków pomiędzy 14,4 a 23,7 proc. Oznacza to, że w niektórych powiatach potencjał zakupowy może spaść nawet o niemal jedną czwartą. Dojdzie do tego przy założeniu, że izolacja Polaków potrwała łącznie 4 miesiące (2 miesiące wiosną i 2 miesiące jesienią), a powrót do poziomów sprzedaży sprzed epidemii nastąpi w grudniu 2021 r. – mówi Agnieszka Szlaska-Bąk, client business partner w GfK, ekspertka analiz geomarketingowych.

O badaniu
Badanie GfK „Siła nabywcza w Europie w 2020 r.” jest dostępne dla 42 europejskich państw. Uwzględnia szczegółowe dane na temat regionów, do poziomu gmin i kodów pocztowych, wraz z dopasowanymi danymi dotyczącymi mieszkańców i gospodarstw domowych oraz mapami cyfrowymi.

Siła nabywcza jest rozumiana jako dochód rozporządzalny po odjęciu podatków i darowizn, z uwzględnieniem ewentualnych świadczeń państwowych. Badanie wskazuje poziom siły nabywczej na osobę w danym roku, wyrażony w euro i jako wartość zindeksowaną.

Ranking siły nabywczej GfK jest tworzony na podstawie nominalnego dochodu rozporządzalnego populacji. Oznacza to, że podane wartości nie uwzględniają inflacji. Wyliczenia są przeprowadzane na podstawie danych statystycznych dotyczących wysokości dochodów i zarobków, świadczeń państwowych oraz prognoz instytucji gospodarczych.

Konsumenci wykorzystują ogólną siłę nabywczą na pokrycie wydatków takich jak żywność, mieszkanie, usługi, energia, prywatne plany emerytalne i ubezpieczeniowe oraz pozostałe wydatki takie jak wakacje, transport i nabytki konsumenckie.

W bieżącym roku GfK publikuje również wskaźnik Corona Impact Index. Ilustruje on różnice w dochodzie rozporządzalnym netto utraconym z powodu kryzysu koronawirusowego na poziomie krajowym i regionalnym. Obliczenia przeprowadzane są na podstawie najnowszych informacji i prognoz dotyczących dochodu netto gospodarstw domowych, wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych oraz zmian w produkcie krajowym brutto. Wartości te są oceniane w odniesieniu do prognoz opracowanych przed pandemią Covid-19. Wynikające z tego odchylenie ma związek ze skutkami kryzysu koronawirusowego. Zmiany kursów walut są również uwzględniane w obliczeniach.

Dla potrzeb regionalizacji Corona Impact Index wykorzystywane są dane dotyczące struktury przemysłu w regionach wraz z wartościami dla danego kraju, odnoszącymi się do pracy krótkoterminowej i bezrobocia od początku pandemii.

 • 2
siła nabywcza w Europie

Siła nabywcza w Europie

23 października 2020

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
23.10.2020

Polska piłka w dobrej kondycji przed pandemią. Ponad 572 mln zł przychodów klubów Ekstraklasy w 2019 r. Raport Deloitte

W 2019 r. klubom piłkarskim udało się wypracować 572,3 mln zł przychodów – wynika z 14. raportu Deloitte „Piłkarska liga finansowa”. Do tego należy doliczyć jeszcze rekordowe 155,7 mln zł wpływów z tytułu transferów, z czego 92 proc. stanowią transakcje zagraniczne. Prowadząca w rankingu Legia Warszawa w tym sezonie powiększyła przewagę. Na drugie miejsce podium, wyprzedzając Lecha Poznań, wskoczyła Lechia Gdańsk.

22 października 2020

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
22.10.2020

Polska wśród krajów o najwyższym wskaźniku lęku wywołanego pandemią – pokazuje analiza Deloitte

Dynamiczny wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem przełożył się na poziom niepokoju polskich konsumentów. Ten od końca sierpnia wzrósł o 12 p.p. Z najnowszej edycji badania „Deloitte Global State of the Consumer Tracker” wynika, że wzrosły także obawy Polaków o kwestie finansowe oraz te związane z utrzymaniem obecnej pracy. Przestajemy też kupować na zapas. W najnowszej edycji badania 36 proc. konsumentów nad Wisłą deklaruje, że kupuje więcej, niż jest w stanie zużyć na bieżąco.