Połowa pokolenia Z może zaakceptować krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne dla zrównoważonej przyszłości
 • 0
 • 8
19.01.2023

Połowa pokolenia Z może zaakceptować krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne dla zrównoważonej przyszłości

Pokolenie Z da decydentom czas na to, aby osiągnąć wzrost gospodarczy, jeżeli będą w stanie przedstawić przejrzysty cyfrowy plan na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Tak wynika z badania „Future Proof” Dell Technologies.

 Zgodnie z badaniem Dell Technologies niemal połowa (47%) pokolenia Z gotowa jest zaakceptować krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne, takie jak niższy wzrost PKB. W zamian decydenci powinni zainwestować w strategię długoterminową, która promuje bardziej zrównoważony rozwój.

Badanie przeprowadzone w 15 krajach dotyczyło opinii osób dorosłych z pokolenia Z (osoby w wieku 18–26 lat) na temat strategii ożywienia społeczno-gospodarczego. Niemal dwie trzecie (64%) respondentów wychodzi z założenia, że technologia odegra istotną rolę w walce z kryzysem klimatycznym.

Wielu przedstawicieli pokolenia Z jest gotowych zaakceptować krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne

Uznają oni:

 • zrównoważoną energię (42%),
 • umożliwienie wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (39%),
 • bardziej zrównoważony transport publiczny (29%)

za trzy najważniejsze obszary inwestycyjne, które rządy powinny traktować priorytetowo. Jedna czwarta respondentów (25%) wyraża również poparcie dla zwiększenia edukacji obywateli na temat zrównoważonego rozwoju.

Zaufanie pokolenia Z dotyczące tego, że inwestycje skupione na ożywieniu sektora publicznego przyniosą rozkwit gospodarki w perspektywie 10 lat, jest podzielone. Jedna trzecia  ich przedstawicieli na całym świecie (32%) wyraża niskie zaufanie lub w ogóle jego brak. Z kolei 38% jest niezdecydowanych, a 29% wyraża wysokie bądź pełne zaufanie.

Można oczywiście zaobserwować zróżnicowanie geograficzne. Największa liczba respondentów z Singapuru (56%) i Korei (41%) wyraża wysokie lub pełne zaufanie. Największe odsetki respondentów, których zaufanie było niskie bądź nie było go w ogóle, odnotowano w Japonii (47%) i Brazylii (49%).

Ankietowani wyrazili opinię, że cyfrowa przyszłość musi mieć silne podstawy w postaci cyberbezpieczeństwa

Ponad połowa z nich (56%) uważa, że istnieje potrzeba wprowadzenia rygorystycznych przepisów prawnych i dokonania większych inwestycji w cyberbezpieczeństwo. Wszystko to dla ochrony infrastruktury krajowej i zapewnienia, że prywatne przedsiębiorstwa spełniają ścisłe standardy. Jak to umożliwić i zwiększyć zaufanie w stosunku do rządów? 38% respondentów chce, aby sektory prywatny oraz publiczny były wobec siebie nawzajem odpowiedzialne i współpracowały ze sobą.

Pokolenie Z uznaje wartość rozwijania kompetencji cyfrowych niezbędnych w ich przyszłych miejscach pracy

Trzy czwarte respondentów (76%):

 • uważa, że zdobycie nowych kompetencji cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia możliwości w przyszłej karierze zawodowej,
 • planuje takie kompetencje zdobyć.

Ankietowani czują, że w trakcie edukacji można było ich lepiej przygotować w kwestii kompetencji cyfrowych

Ponad dwie piąte respondentów (44%) twierdzi, że w szkole nauczono ich jedynie bardzo podstawowych umiejętności komputerowych. Około jednej dziesiątej (12%) nie przekazano żadnej wiedzy w zakresie technologii ani kompetencji cyfrowych. Ponad jedna trzecia (37%) uważa, że szkoła (poniżej 16. roku życia) nie przygotowała ich w zakresie umiejętności technologicznych potrzebnych w planowanych przez nich zawodach.

Jak można by pomóc wypełnić lukę w kompetencjach cyfrowych? Jedna trzecia (34%) respondentów proponuje, by kursy związane z technologią na wszystkich poziomach edukacji były ciekawsze i powszechniej dostępne. Jedna czwarta (26%) uważa, że obowiązkowe kursy związane z technologią przed 16. rokiem życia zachęcą młodych ludzi do obrania ścieżki kariery skupiającej się na technologii.

Jakie obszary inwestycji rządy powinny traktować priorytetowo, aby pomóc wyeliminować dyskryminację cyfrową w obrębie różnych lokalizacji, grup demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych?

Pokolenie Z uważa, że należy skupić się przede wszystkim na:

 • dostępie do urządzeń oraz łączności dla grup znajdujących w niekorzystnej sytuacji (33%),
 • łączności na obszarach wiejskich (24%).

Trzy priorytety wskazane przez pokolenie Z na całym świecie:

 • wspieranie wzrostu gospodarczego,
 • poprawa świadczeń opieki zdrowotnej (21%),
 • inwestowanie w edukację w celu wyeliminowania luki w umiejętnościach (11%),
 • inwestowanie w zrównoważoną/ekologiczną infrastrukturę (11%).

Metodologia badania:

Badanie terenowe zostało przeprowadzone przez Savanta ComRes, spółkę zajmującą się badaniami rynku, w lipcu i sierpniu 2022 r. w ponad 15 lokalizacjach.

Pula respondentów: 15 105 osób dorosłych z pokolenia Z (osoby w wieku 18–26 lat), reprezentatywna dla każdego kraju pod względem płci oraz regionu na każdym rynku. Lokalizacje:

 • Australia (1018 respondentów)
 • Brazylia (1021 respondentów)
 • Kanada (1011 respondentów)
 • Francja (1014 respondentów)
 • Niemcy (1020 respondentów)
 • Włochy (1063 respondentów)
 • Japonia (1021 respondentów)
 • Korea (1020 respondentów)
 • Meksyk (1005 respondentów)
 • Holandia (1013 respondentów)
 • Nowa Zelandia (811 respondentów)
 • Singapur (1022 respondentów)
 • Hiszpania (1019 respondentów)
 • Wielka Brytania (1041 respondentów)
 • Stany Zjednoczone (1006 respondentów)
 • 8
Krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne do wytrzymania dla pokolenia Z

Pokolenie Z w badaniu Dell Technologies

Krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne do wytrzymania dla pokolenia Z
Krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne do wytrzymania dla pokolenia Z
Krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne do wytrzymania dla pokolenia Z
Krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne do wytrzymania dla pokolenia Z
Krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne do wytrzymania dla pokolenia Z
Krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne do wytrzymania dla pokolenia Z
Krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne do wytrzymania dla pokolenia Z

 

19 stycznia 2023

18 stycznia 2023