Polak filantrop – pomaga i wymaga. Wyniki badania
AdvertisementAdvertisement
 • 0
 • 3
7.10.2020

Polak filantrop – pomaga i wymaga. Wyniki badania

Trwający kryzys covidowy uświadomił Polakom, jak ważne jest zaangażowanie filantropijne społeczeństwa i biznesu – wynika z raportu „Filantropia w CEE 2020”. Oceniono w nim potencjał filantropijny Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W badaniu 39% rodaków potwierdziło, że pandemia zmieniła ich zachowania w obszarze dobroczynności. Dziś liczba pomagających Polaków wynosi 51%. Jednocześnie zwiększyły się oczekiwania względem firm. 56% badanych chce kupować produkty marek społecznie odpowiedzialnych, a 47% wyraża gotowość zapłacenia za nie wyższej ceny.

Nadal daleko nam do skali pomagania, jaką charakteryzują się najbardziej dojrzałe rynki na świecie. Mimo to coraz więcej Polaków wspiera dobroczynność oraz firmy prowadzące działania filantropijne. Tak wynika z badania „Filantropia w CEE 2020”, zrealizowanego przez Kantar na zlecenie Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe. Zgodnie z analizą ekspertów tylko w bieżącym roku środki finansowe na cele dobroczynne przekazała ponad połowa Polaków (51%). Średnia wpłata przypadająca na jednego mieszkańca wyniosła 180 zł.

Porównując wysokość wpłat do średniego miesięcznego wynagrodzenia Polaków, widzimy, że rocznie na filantropię przeznaczają oni zaledwie 0,5% swoich zarobków. Mimo stosunkowo niewielkich wpłat dla prawie 70% darczyńców niezwykle ważny jest tzw. impact, czyli świadomość tego, jak zmienia się otoczenie pod wpływem ich działań – mówi Anna Korzeniewska z Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe.

Potencjał filantropijny Polski wśród darczyńców indywidualnych wynosi 1,9 mld euro, z czego około 1 mld przekazujemy już dziś.

Mamy 10 lat na realizację celów zrównoważonego rozwoju (SDGs)
25 września minęło 5 lat od momentu przyjęcia przez Zgromadzenie ONZ rezolucji 70/1 „Przekształcanie naszego świata: agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Ten dokument podpisany jednogłośnie przez 193 kraje ONZ przedstawił 17 celów zrównoważonego rozwoju. Mają one mobilizować do globalnych wysiłków na rzecz eliminowania ubóstwa, wspierania pokoju, ochrony praw i godności ludzi oraz ochrony planety.

Według mieszkańców krajów Europy Środkowo-Wschodniej osiąganie celów zrównoważonego rozwoju powinno być wspierane przede wszystkim przez administrację publiczną. Jednak zapytani o to, kto faktycznie je realizuje, respondenci zdecydowanie rzadziej wskazywali rządy. Doceniali za to rolę organizacji społecznych, biznesu i darczyńców indywidualnych.

Rosną oczekiwania Polaków względem odpowiedzialnych społecznie firm
Wydaje się, że to zaangażowanie filantropijne społeczeństwa zmieniła pandemia – tak twierdzi 39% mieszkańców Polski. Dla około 15% był to moment przełomowy, aby zacząć wspierać różne inicjatywy, choć wcześniej tego nie robili. Poza tym Polacy za najważniejsze kierunki uznają walkę o poprawę dobrostanu społecznego i jakości życia.

Jako mieszkańcy CEE mamy wysokie oczekiwania względem biznesu. Zgodnie z raportem dziś dwie trzecie z nas uważa, że firmy powinny angażować się w działania CSR. Co więcej, 56% Polaków woli kupować produkty marek społecznie odpowiedzialnych, a 47% jest gotowych zapłacić za nie więcej.

O badaniu
Raport „Filantropia w CEE 2020” został przygotowany przez firmę Kantar na zlecenie Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe. Badaniem objęto mieszkańców Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Na każdym rynku zrealizowanych zostało 600 wywiadów z osobami w wieku 18–65 lat, z odwzorowaniem struktury demograficznej społeczeństw ze względu na wiek, płeć i wielkość miejsca zamieszkania. Metoda zbierania danych: CAWI.

 • 3
filantropia

Ukazał się raport „Filantropia w CEE 2020”

Polak filantrop – czy rzeczywiście można go tak nazwać?

Polak filantrop – czy rzeczywiście można go tak nazwać?

7 października 2020

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
7.10.2020

Nagrody IAB Mixx Awards rozdane

Po raz czternasty zostały wręczone nagrody w konkursie IAB Mixx Awards. Najlepszą kampanią okazał się projekt „Hulaj z głową”, przygotowany przez Gong i MullenLowe MediaHub dla firmy ING Bank Śląski. Zdobył on nagrodę Best in Show. Przyznano także 4 złote statuetki dla kampanii: „Hulaj z głową” w kategorii Content Marketing, „Rano zebrano i wyborczy #bazarek na Twitterze” w kategorii Limited Budget, „#ZdalniDoPomocy” w kategorii Online Marketing with Influencer oraz „Graj i pomagaj z #PajacykBezPrzerwy” w kategorii Public Service, Non-profit Campaign & CSR.

6 października 2020

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
6.10.2020

Jakość to filar skutecznej reklamy internetowej – Forum IAB 2020

Podnoszenie jakości jest wspólnym celem branży reklamy cyfrowej. IAB Polska po wielu miesiącach intensywnych prac oraz konsultacjach z ekspertami zainaugurowało autorski program poprawy jakości Qualid. Jego premiera miała miejsce podczas czternastej edycji Forum IAB, które odbywa się 6–8 października. Hasło wydarzenia brzmi: „In Trust We Trust. Jaką wartość ma zaufanie w czasach kryzysu?”.