Polacy i zakaz handlu w niedziele – badanie Havas Media Group
  • 0
  • 4
9.07.2018

Polacy i zakaz handlu w niedziele – badanie Havas Media Group

Czy niehandlowe niedziele zmieniły zwyczaje Polaków? Czy znacząco utrudniły codzienne funkcjonowanie? Jak radzimy sobie z zakazem handlu? Czy chcemy, żeby ten zakaz został zniesiony? Na te i inne pytania spróbował odpowiedzieć zespół badawczy Havas Media Group – Intelligence Team w cyklu badań zrealizowanych od marca do czerwca.

Średnio około 20% badanych wskazało, że wprowadzenie zakazu handlu w niedziele znacząco zmieniło sposób spędzania niedziel. Przed wprowadzeniem zakazu handlu osoby te często spędzały niedziele na zakupach w centrach handlowych (ponad 30% badanych, w porównaniu do około 15% w całej próbie). Był to najpopularniejszy sposób spędzania wolnego czasu w tej grupie.

Obecnie niedziele niehandlowe to dzień, który spędzamy z rodziną (coraz częściej), oglądając telewizję lub spędzając ten czas na świeżym powietrzu. Tak deklarują zarówno osoby, których sposób spędzania tego dnia uległ znaczącej zmianie, jak i pozostali badani.

Zauważalny jest także wpływ pogody na sposób spędzania wolnego czasu w niedzielę. Pierwsza niedziela objęta zakazem handlu była jednym z pierwszych cieplejszych dni tego roku. Wiele osób spędziło więc ten dzień na świeżym powietrzu.

W drugą niedzielę nastąpiło załamanie pogody – ten dzień większość badanych spędziła przed telewizorem (co istotne – częściej przed telewizorem niż z rodziną). Kolejne niedziele, w których przeprowadzono badanie, to powrót pięknej pogody. Odciągnęła ona ludzi od telewizorów i skłoniła do spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Z brakiem możliwości kupowania w niedzielę radziliśmy sobie w różny sposób. Większość osób starała się zrobić zakupy wcześniej. Około 10% próbuje znaleźć jakikolwiek otwarty w niedzielę sklep. Do zakazu handlu Polacy przyzwyczajali się stopniowo, są coraz lepiej przygotowani i zakupy robią odpowiednio wcześniej.

Osoby, które zadeklarowały, że wprowadzenie zakazu handlu w niedziele znacząco zmieniło ich sposób funkcjonowania, w pierwszych tygodniach zakazu deklarowały częstsze robienie zakupów przez Internet.

W ostatniej fali badania odsetek ten spadł i obecnie znajduje się na poziomie zbliżonym do populacji. Wciąż jednak osoby z tej grupy są gorzej przygotowane do niehandlowych niedziel. Znacząco częściej niż ogół badanych poszukują sklepów otwartych w niedziele lub przekładają zakupy na kolejny tydzień.

Ocena zakazu handlu podzieliła Polaków. Niemal taki sam odsetek badanych chciałby zniesienia handlu, co jego utrzymania. Niewielkie różnice występują również, jeśli chodzi o ocenę zakazu handlu. Nieznacznie większy odsetek osób ocenia jego wprowadzenie pozytywnie.


Zgodni jesteśmy w jednym – niedziele powinny być wolne dla wszystkich, nie tylko pracowników handlu.

Badanie zostało przeprowadzone w pięciu falach. Pierwszą z nich zrealizowano tydzień przed wprowadzeniem zakazu handlu. Dwie kolejne – po pierwszej i drugiej niedzieli objętej zakazem handlu. Czwartą i piątą falę zrealizowano 23 kwietnia i 20 czerwca. Metoda: CAWI, n=800, próba reprezentatywna dla internautów.

9 lipca 2018