Siła nabywcza Polaków w rankingu GfK - Marketing przy Kawie
Polacy są za Słowakami, Czechami i Węgrami w rankingu detalicznej siły nabywczej
 • 0
 • 1
5.07.2024

Polacy są za Słowakami, Czechami i Węgrami w rankingu detalicznej siły nabywczej

Średnia siła nabywcza w handlu detalicznym w Europie wynosi 6 517 euro na mieszkańca. Najwięcej do wydania w tym sektorze mają obywatele Luksemburga (12 067 euro). Najniższą kwotę do rozdysponowania mają natomiast mieszkańcy Rumunii. Takie dane płyną z przeprowadzonego po raz pierwszy badania „GfK Retail Purchasing Power Europe”.

W badaniu GfK – an NIQ Company uwzględniono 25 krajów europejskich. Ich mieszkańcy dysponują łącznie kwotą prawie 3,4 bln euro na wydatki w handlu detalicznym. Średnia siła nabywcza dla handlu detalicznego wynosi 6517 euro na mieszkańca. Liderem rankingu jest Luksemburg – jego obywatele mają do dyspozycji po 12 067 euro, czyli ponad 85 proc. powyżej średniej. Na drugim i trzecim miejscu plasują się Szwajcaria i Dania. Najbliżej średniej są Niemcy z kwotą 6667 euro. Przeciętny Polak wydaje w sklepach 4051 euro w skali roku. 

W porównaniu z innymi krajami europejskimi wydatki detaliczne w Polsce są poniżej przeciętnych. Jeśli odniesiemy tę kwotę do ogólnej siły nabywczej, to okaże się, że polscy konsumenci wydają na handel detaliczny znaczącą część swoich dochodów netto. Podobna sytuacja ma miejsce w wielu krajach Europy Wschodniej. Na Węgrzech jest to nawet ponad połowa. Wynika to głównie z faktu, że mieszkańcy Europy Wschodniej mają niższe dochody. Z kolei w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech udział wydatków w handlu detalicznym do całkowitej siły nabywczej jest stosunkowo niski – wyjaśnia Agnieszka Szlaska-Bąk, client business partner w zespole geomarketingu GfK – an NIQ Company.

Siła nabywcza dla handlu detalicznego w Europie

Lp.KrajLiczba

mieszkańców

Siła nabywcza dla handlu detalicznego na mieszkańca w euroEuropejski wskaźnik siły nabywczej dla handlu detalicznego
1Luksemburg660,80912,067185.2
2Szwajcaria8,738,79111,617178.3
3Dania5,932,6549,479145.5
4Finlandia5,563,9708,711133.7
5Francja65,834,8378,634132.5
6Szwecja10,521,5568,352128.2
7Norwegia5,488,9848,284127.1
8Austria8,978,9298,041123.4
9Belgia11,697,5577,666117.6
10Irlandia5,149,1397,467114.6
11Holandia17,811,2917,314112.2
12Wielka Brytania67,026,2926,685102.6
13Niemcy83,237,1246,667102.3
 Europa-25515,168,4676,517100.0
14Hiszpania47,475,4206,01792.3
15Portugalia10,467,3665,89290.4
16Włochy58,850,7175,86189.9
17Słowenia2,116,9725,61286.1
18Chorwacja3,862,3055,31881.6
19Słowacja5,428,7924,91475.4
20Czechy10,827,5294,75372.9
21Węgry9,599,7444,57270.2
22Polska37,766,3274,05162.2
23Serbia6,641,1973,97761.0
24Bułgaria6,447,7103,80858.4
25Rumunia19,042,4552,98645.8

Źródło: GfK Retail Purchasing Power Europe 2023                                                         * Index per inhabitant: European average = 100

13 z 25 analizowanych krajów ma ponadprzeciętną siłę nabywczą na zakupy w handlu detalicznym

Poniżej średniej jest 12 krajów. Na ostatnim miejscu plasuje się Rumunia z wynikiem 2986 euro, co odpowiada niecałym 46 proc. średniej.

Znaczące różnice zachodzą także wewnątrz analizowanych krajów. Podział na regiony w Wielkiej Brytanii pokazuje, że siła nabywcza w zachodniej części Londynu jest dwukrotnie wyższa niż średnia krajowa i jest nawet 2,6 raza wyższa niż w zajmującym ostatnie miejsce regionie Sunderland.  Regiony w europejskich stolicach i wokół nich często wyróżniają się ponadprzeciętną siłą nabywczą w handlu detalicznym. Poza Wielką Brytanią taka sytuacja ma miejsce m.in. we Francji, na Węgrzech i w krajach skandynawskich.

Również w Polsce dysproporcje pomiędzy powiatami są duże. Co ciekawe, mieszkańcy największych aglomeracji wydają zdecydowanie więcej na zakupy w sklepach, jednak procentowo w ich ogólnej sile nabywczej wydatki te stanowią zdecydowanie mniej niż w biedniejszych regionach kraju. Dzieje się tak nie tylko z powodu wyższych dochodów. Również ze względu na inny styl i większe wydatki na usługi czy szeroko rozumianą rozrywkę – komentuje Agnieszka Szlaska-Bąk.

O badaniu

Badanie „GfK Retail Purchasing Power Europe” jest dostępne dla 25 krajów europejskich. Uwzględnia także ich regiony, wraz z danymi dotyczącymi:

 • ogólnej siły nabywczej,
 • siły nabywczej dla produktów detalicznych, mieszkańców i gospodarstw domowych.

Siła nabywcza dla handlu detalicznego to część ogólnej siły nabywczej GfK, którą konsumenci mogą wydać na zakupy w sektorze detalicznym. Jest ona miarą dochodu rozporządzalnego po odliczeniu podatków i składek na cele charytatywne. Obejmuje także wszelkie otrzymane świadczenia. Badanie wskazuje wartości siły nabywczej przypadającej na osobę, na rok, w euro i jako indeks.

Siła nabywcza GfK opiera się na nominalnym dochodzie rozporządzalnym mieszkańców. Oznacza to, że wartości nie są korygowane o inflację. Obliczenia są przeprowadzane na podstawie:

 • zgłoszonych dochodów i zarobków,
 • statystyk dotyczących świadczeń rządowych,
 • prognoz ekonomicznych dostarczanych przez instytuty ekonomiczne.

Konsumenci wykorzystują swoją ogólną siłę nabywczą, aby pokryć wydatki związane z:

 • jedzeniem,
 • mieszkaniem,
 • usługami,
 • energią,
 • prywatnymi emeryturami i planami ubezpieczeniowymi,
 • innymi wydatkami, takimi jak wakacje, mobilność czy zakupy konsumenckie.
 • 1
Siła nabywcza w Europie według GfK

Siła nabywcza w Europie według GfK

5 lipca 2024

4 lipca 2024