Jak Polacy oceniają krajową kolej? Badanie Akademii Leona Koźmińskiego
  • 0
  • 1
14.09.2020

Jak Polacy oceniają krajową kolej? Badanie Akademii Leona Koźmińskiego

Z jednej strony uważamy, że pociągi są wygodne, szybkie i stosunkowo tanie. Z drugiej – nadal jeżdżą zbyt rzadko i wciąż są za drogie, by korzystali z nich wszyscy zainteresowani. Badaczki z Akademii Leona Koźmińskiego sprawdziły, jak Polacy postrzegają podróże pociągiem.

Badanie na temat preferencji i oczekiwań podróżujących zostało przeprowadzone przez dr Katarzynę Piotrowską i dr Katarzynę Staszyńską-Zagórską z Akademii Leona Koźmińskiego. Jak Polacy oceniają krajową kolej? Wyniki dowodzą, że opinia społeczeństwa na temat kolei jest coraz lepsza.

W badaniach nad innowacyjnym i zestandaryzowanym modelem zakupu wagonów kolejowych wzięło udział 1500 dorosłych osób z całej Polski. Kolej ocenia pozytywnie 89% pasażerów, podczas gdy wśród niejeżdżących pociągami więcej niż połowa ma o niej dobre zdanie.

Jest wygodnie i niedrogo, ale czekamy na kolejne usprawnienia
Respondentów zapytano o przyczyny, dla których decydują się na wybór pociągu, a nie np. samochodu. Na pierwszy plan niemal zawsze wybijają się kwestie wygody, oszczędności pieniędzy oraz czasu. Szczególnie pierwsza zaleta jest wskazywana bardzo często – dla co drugiej osoby wygoda podróżowania jest najważniejsza. Potwierdzają to też opinie na temat wyposażenia taboru. Odpowiednio duża przestrzeń na nogi jest istotna dla około 80% badanych.

Za wybraniem pociągu przemawiają również takie czynniki, jak np. niska cena biletów (uważa tak 39% podróżnych) czy krótszy czas dojazdu w porównaniu z samochodem (jeden na trzech pytanych zaznacza, że to jest duży plus).

70% uczestników badania przyznaje jednak, że jedną z największych wad jest konieczność dostosowania planów do rozkładu jazdy. Dla co czwartego pasażera sporą niedogodnością jest brak połączeń uzupełniających po podróży koleją. Na uciążliwość interakcji z obcymi ludźmi wskazuje 15% badanych, natomiast jedna piąta ankietowanych zaznaczała, że chciałaby móc zapalić w pociągu.

Badaczki zapytały również Polaków niepodróżujących koleją o to, co by się musiało stać, żeby wsiedli do pociągów. Od jednej trzeciej osób usłyszały, że bilety powinny być tańsze. Dla co piątej osoby ważne jest, by ten środek transportu jeździł częściej.

Nasze badania dostarczają również kolejnych dowodów na to, jak wielu Polaków jest dotkniętych wykluczeniem komunikacyjnym. 20% respondentów wskazywało, że aby zaczęli jeździć pociągami, w ich miejscowości musiałaby powstać stacja kolejowa – mówi Katarzyna Staszyńska-Zagórska.

Pasażerowie chcą ciszy i oddzielnych przedziałów dla rodziców z dziećmi
Jakie elementy wyposażenia taboru kolejowego są dla Polaków najważniejsze? Oprócz miejsca na nogi potrzebujemy:

  • przynajmniej jednej (połączenia podmiejskie) lub dwóch (połączenia dalekobieżne) toalet na wagon,
  • zapewnienia bezpiecznego miejsca na większy bagaż,
  • możliwości podróżowania w wyciszonym wagonie.

Dosyć wysoko w tym rankingu znalazła się sugestia dotycząca zorganizowania oddzielnych przedziałów lub wagonów dla podróżujących z małymi dziećmi. Za takim rozwiązaniem opowiadają się zarówno podróżujący rodzice, jak i pasażerowie niemający dzieci. Sugeruje to, że istnieje ogólna społeczna potrzeba, żeby przy projektowaniu składu pociągów szczególnie uwzględniać potrzeby najmłodszych pasażerów oraz ich opiekunów.

Z kolei automaty z napojami czy przekąskami, przyciemniane szyby w wagonie oraz indywidualne stoliki i miejsca na kubek są najmniej istotne dla badanych.

Podróżni nie mają też jednoznacznie określonej preferencji co do sposobu organizacji siedzeń w wagonach. Rozwiązaniem tej kwestii mogłoby być umożliwienie pasażerom dokonywania wyboru typu wagonu przy rezerwacji miejsca. Chodziłoby więc o konstruowanie takich składów, w których dostępne będą wagony zarówno otwarte, jak i z przedziałami.

O badaniu
Wyniki pochodzą z raportu sporządzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego na potrzeby projektu „Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg 1/388876/30/NCBR/2019 z 6 sierpnia 2019 r. Środki na niego pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków Gospostrateg”.

  • 1
Jak Polacy oceniają krajową kolej?

Jak Polacy oceniają krajową kolej?

 

14 września 2020