Polacy o systemie kaucyjnym opakowań wypowiadają się w superlatywach
  • 0
  • 2
21.07.2022

Polacy o systemie kaucyjnym opakowań wypowiadają się w superlatywach

88% Polaków deklaruje, że podoba im się pomysł wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Jednocześnie część z nich uzależnia korzystanie z takiego systemu od dwóch czynników – miejsca oddawania opakowań oraz opłacalności. Preferowaną formą zwrotów opakowań jest zwrot do automatów na opakowania. 35% respondentów obawia się, że ceny produktów w opakowaniach zwrotnych będą wyższe niż dotychczas – wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Polacy, którzy o systemie kaucyjnym opakowań wypowiadają się z zainteresowaniem, są w zdecydowanej większości. Przeciwników tego rozwiązania jest zaledwie 6%. Taki sam odsetek badanych nie ma na ten temat zdania. Średnio 3% badanych uważa, że nic i nikt nie zmusi ich do oddawania opakowań zwrotnych do sklepu. W przypadku młodych ludzi (od 18 do 24 lat) ten odsetek jest ponaddwukrotnie wyższy i wynosi 7%. Z kolei 6% badanych obawia się, że nie będą mieli na to czasu.

Korzystanie z systemu kaucyjnego część Polaków uzależnia od tego, czy:

  • będą mogli dokonywać zwrotów opakowań w najbliższym sklepie (50%);
  • będzie im się to finansowo opłacało (36%).

Preferowaną formą zwrotów opakowań jest zwrot do automatów na opakowania – 48% badanych wybrałoby taką opcję. Niemal co czwarty badany (23%) chętnie oddawałby opakowania do sklepu. Dla co piątego (18%) nie ma to znaczenia, gdzie będzie oddawał opakowania.

W kwestii opłacalności – już kwota 0,40 zł w przypadku 1,5 l butelki plastikowej po wodzie byłaby dla 69% Polaków zachęcająca do korzystania z systemu kaucyjnego. Wraz z rosnącą kwotą rośnie odsetek Polaków zainteresowanych systemem:

  • 0,5 zł – 79% Polaków zwracałoby opakowanie
  • 0,6 zł – 81% Polaków zwracałoby opakowanie
  • 0,7 zł – 83% Polaków zwracałoby opakowanie

Polacy o systemie kaucyjnym - infografika

 

Nasze badanie jasno pokazuje, że uruchomienie systemu kaucyjnego w Polsce będzie dla konsumentów bardzo zachęcające. Motywacje do korzystania z niego mogą być różne w różnych kategoriach wiekowych. Dla starszego pokolenia nie jest to nowość, gdyż pamięta starsze pokolenie pamięta system kaucyjny z czasów PRL. Młodszych mogą motywować kwestie ekologiczne.

System taki musi być prosty. Ważne też, żeby opakowania można było wszędzie zwracać. Co do kwot za zwracane opakowania – już sama odpłatność jest pozytywnym bodźcem. Już przy cenie 40 groszy wiele osób deklaruje zainteresowanie systemem. Wzrost tej kwoty nie ma dużego znaczenia. Trzeba też pamiętać, że zwiększanie kwoty kaucji podraża sam produkt. Maksymalizowanie tej kwoty nie jest więc do końca korzystne – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

O badaniu:

Badanie zostało zrealizowane od 8 do 15 czerwca 2022 przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na ePanel.pl (N=1048). Reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18–65 lat.

  • 1
Polacy o systemie kaucyjnym opakowań – wyniki badania

Polacy o systemie kaucyjnym opakowań – wyniki badania

 

 

 

21 lipca 2022