Polacy i niedzielny zakaz handlu. Badanie Havas Media Group
  • 0
  • 5
17.02.2020

Polacy i niedzielny zakaz handlu. Badanie Havas Media Group

Od stycznia 2020 r. obowiązuje kolejne zaostrzenie zakazu handlu w niedziele. Od początku roku zakaz dotyczy większości niedziel. Jakie podejście do zakazu handlu mają Polacy w trzecim roku obowiązywania regulacji? Na to i inne pytania spróbował odpowiedzieć zespół badawczy Havas Media Group – Intelligence Team – w badaniu zrealizowanym w lutym 2020 r.

Kolejne zaostrzenie zakazu handlu w niedziele na ogół nie jest przyjmowane przez Polaków z entuzjazmem. Niemal połowa dorosłych Polaków wskazuje, że ocenia ten ruch negatywnie. Szczególnie niezadowoleni są mieszkańcy największych miast. Blisko 64% badanych z miast powyżej 500 tys. mieszkańców źle ocenia ostrzejszy zakaz handlu.

W ocenie zaostrzenia zakazu niedzielnego handlu najbardziej podzieleni są mieszkańcy wsi. Około 40% z nich ocenia je negatywnie, a 43,5% pozytywnie.

Polacy i niedzielny zakaz handlu. Badanie Havas Media Group

Kolejny krok w ograniczaniu handlu nie wpłynął pozytywnie na ogólne nastawienie Polaków do funkcjonowania tego limitu. Podobnie jak w ubiegłym roku, blisko połowa dorosłych Polaków uważa, że zakaz handlu powinien zostać zniesiony.

Największymi zwolennikami zniesienia zakazu handlu są mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców). W tej grupie ponad 60% osób chciałoby, by w niedziele sklepy były otwarte.

Polacy i niedzielny zakaz handlu. Badanie Havas Media Group

Mimo że Polacy na ogół nie są zwolennikami niedzielnego zakazu handlu, wydaje się, że przyzwyczaili się już do jego istnienia. Są też odpowiednio przygotowani do braku możliwości zrobienia zakupów w niedzielę. Blisko połowa badanych robi zakupy z odpowiednim wyprzedzeniem. 11% respondentów poszukuje sklepów otwartych w niedziele.

Polacy i niedzielny zakaz handlu. Badanie Havas Media Group

Do braku możliwości zrobienia zakupów w niedzielę trochę lepiej przygotowane są kobiety oraz starsi Polacy. To te grupy częściej deklarują robienie zakupów klika dni wcześniej. Z kolei sklepów otwartych w niedziele częściej poszukują mężczyźni oraz młodsi respondenci – osoby do 34. roku życia.

Zakaz handlu w niedziele nie ograniczył też naszej konsumpcji. 1/5 badanych Polaków zadeklarowała, że wprowadzenie niedzielnego zakazu handlu sprawiło, że kupują znacznie mniej. Ograniczenie konsumpcji szczególnie widocznie jest wśród najmłodszych badanych – do 24. roku życia. W tej grupie blisko 30% badanych deklaruje, że przez zakaz handlu kupują mniej.

Polacy i niedzielny zakaz handlu. Badanie Havas Media Group

Dla części Polaków zakaz handlu wiąże się z szeregiem utrudnień. Ponad 36% badanych deklaruje, że odczuwa negatywne skutki obowiązywania ograniczeń handlu. Znaczące utrudnienia deklarują głównie mężczyźni, młodzi Polacy (do 24. roku życia) oraz mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców). W tej grupie na negatywne skutki obowiązywania zakazu handlu w niedziele wskazuje ponad 50% osób.

Polacy i niedzielny zakaz handlu. Badanie Havas Media Group

Zakaz handlu obowiązuje od 2018 r. W tym roku poza kilkoma wyjątkami obejmie już wszystkie niedziele w miesiącu. Nasze badania pokazują, że nastawienie Polaków do zakazu handlu w niedziele nie zmienia się znacząco. Polacy wciąż deklarują, że chcieliby zniesienia zakazu handlu, a nowe zaostrzanie przepisów oceniają negatywnie.

Stopniowo przyzwyczailiśmy się do braku możliwości zakupów w niedziele i planujemy zakupy wcześniej. Mimo to dla 1/3 Polaków stanowi on w dalszym ciągu duże utrudnienie – komentuje Anna Ostrowska, insight specialist w Havas Media Group.

O badaniu
Badanie zostało przeprowadzone przez Havas Media Group w lutym 2020 r. na ogólnopolskim panelu badawczym wśród 1122 dorosłych Polaków. Metodologia: CAWI. Wielkość próby: N=1122.

17 lutego 2020

14 lutego 2020