Polacy i Halloween – badanie Havas Media Group
  • 0
  • 4
28.10.2019

Polacy i Halloween – badanie Havas Media Group

31 października w wielu krajach obchodzone jest Halloween. Zwyczaj znany w krajach anglosaskich popularność zyskuje też w Polsce. Obserwując asortyment i wystrój sklepów w ostatnich dniach października, można mieć wrażenie, że już na stałe zagościł w naszym krajobrazie i jest chętnie obchodzony przez Polaków. Havas Media Group sprawdziła, jak naprawdę podchodzimy do Halloween.

Polacy i Halloween – obchodzimy czy nie?
Obchodzenie Halloween nie jest zbyt popularne wśród Polaków. Aktywny udział deklaruje mniej niż 20% badanych (18,6%). Celebrowanie tego zwyczaju popularne jest przede wszystkim wśród młodych Polaków. W grupie osób w wieku 18–24 lata aktywne uczestnictwo w Halloween deklaruje 31,6%. Wśród najstarszych badanych, po 55. roku życia, odsetek ten wynosi 8%.

Polacy i Halloween

 

Najpopularniejszą formą obchodzenia Halloween jest udekorowanie domu lub mieszkania. Zrobi to co druga osoba aktywnie biorąca udział w Halloween. Część osób spędzi ten dzień, oglądając horrory lub wybierze się na imprezę tematyczną. Niecałe 20% Polaków będzie także towarzyszyć swoich dzieciom zbierającym cukierki.

Chociaż badani sami aktywnie nie uczestniczą w celebrowaniu różnych zwyczajów halloweenowych, dostrzegają, że jest to dzień atrakcyjny dla najmłodszych. Ponad połowa badanych Polaków (51,8%) wskazuje, że Halloween to po prostu fajna zabawa dla dzieci i młodzieży.

Całkiem spory odsetek Polaków dostrzega w swoim najbliższym otoczeniu dzieci i młodzież aktywnie biorące udział w tym dniu. 46,3% respondentów wskazuje, że w najbliższej okolicy widzi dzieci, które podczas Halloween w przebraniu odwiedzają domy i zbierają słodycze. 30% deklaruje, że ma zamiar przygotować się na odwiedziny najmłodszych zbierających słodycze. Udekorują dom lub kupią słodycze.

Niemały odsetek badanych widzi w swoim najbliższym otoczeniu dzieci obchodzące Halloween. Mimo to tylko 17,6% rodziców deklaruje, że ich dzieci biorą aktywny udział w różnych zabawach związanych z tym dniem.

Najpopularniejszą formą celebrowania Halloween jest wycinanie i dekorowanie dyni – wskazuje na to ponad 60% rodziców dzieci obchodzących Halloween. Trochę mniej niż połowa rodziców wskazuje, że ich pociechy będą w tym dniu zbierać cukierki lub wezmą udział w zabawach halloweenowych organizowanych przez przedszkola lub szkoły.

Stosunek Polaków do Halloween
Dla 44,6% Polaków rosnąca popularność Halloween w Polsce to zjawisko neutralne – nie ma ani pozytywnego, ani negatywnego wydźwięku. Badani odbierają ten dzień przede wszystkim jako:

  • dobrą zabawę (45,4%),
  • świetną okazję do zabawy i przebrania się – spędzenia tego dnia w inny niż zazwyczaj sposób (48,1%).

Wielu Polaków ocenia Halloween w kategoriach czysto rozrywkowych, ale dostrzegane są także wady tego święta. Dla większości dzień ten ma czysto komercyjny wymiar. Badani dostrzegają, że jest to kolejna okazja dla sklepów i marek, które chcą w ten sposób zwiększyć sprzedaż.

Część Polaków jest również zdania, że nie powinniśmy obchodzić tego święta. Celebrowanie rodzimych tradycji związanych z Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami powinno być dla nas znacznie ważniejsze.

Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy Polacy obawiają się popularyzacji Halloween. W badaniu 41,8% dorosłych Polaków zadeklarowało obawy, że Halloween wypiera nasze rodzime tradycje i zakłóca nastrój Dnia Wszystkich Świętych. Obaw takich nie ma 43,1% badanych.

Mimo że część Polaków pozytywnie ocenia Halloween i bierze w nim aktywny udział, celebrowanie rodzimych tradycji nie traci na popularności i znaczeniu. Blisko 90% badanych zadeklarowało, że ma zamiar odwiedzić groby bliskich z okazji Wszystkich Świętych.

O badaniu
Badanie Havas Media Group zostało przeprowadzone na ogólnopolskim internetowym panelu badawczym na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków N=1060 w październiku 2019 r.

  • metodologia: CAWI
  • grupa docelowa: All 18+

28 października 2019

25 października 2019