Poczta Kwiatowa ukarana przez prezesa UOKiK
  • 0
  • 1
23.01.2023

Poczta Kwiatowa ukarana przez prezesa UOKiK

Prezes UOKiK nałożył karę w wysokości ponad 1,6 mln zł za stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego. Poczta Kwiatowa nie gwarantowała dostarczenia na czas kwiatów lub upominków w dni szczególnego zapotrzebowania na jej usługi – Dzień Babci, Dzień Dziadka, walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dzień Ojca. W komunikacji marketingowej firma zachęcała do składania zamówień na święta, w które nie gwarantowała terminowej realizacji usługi.

Terminowe dostarczenie upominków to najważniejszy warunek prawidłowej realizacji zamówienia. Zawiedzeni konsumenci zgłaszali swoje niezadowolenie bezpośrednio do UOKiK lub w internecie. Poczta Kwiatowa nie dostarczyła zamówionych przesyłek w terminie lub w ogóle nie dotarły one do adresatów.

W załączniku do regulaminu „Terminy i warunki doręczeń” firma zawarła szczególne postanowienie

PK zaznaczała w nim, że nie gwarantuje dostarczenia przesyłek w:

  • Dzień Babci,
  • Dzień Dziadka,
  • walentynki,
  • Dzień Kobiet,
  • Dzień Matki,
  • Dzień Ojca.

W te popularne święta dla konsumentów terminowość realizacji usługi miała kluczowe znaczenie. Zamieszczenie tego zapisu miało na celu uniknięcie odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań. Miało być zabezpieczeniem dla spółki w razie reklamacji.

Spółka nie może wyłączać swojej odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nienależyte wykonanie usługi. Jako działający od ponad 20 lat w Polsce profesjonalny przedsiębiorca powinien być odpowiednio przygotowany na takie święta jak Dzień Babci, Dziadka, walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki albo Dzień Ojca. Wiadomo, że wzrasta wtedy zapotrzebowanie na doręczenia kwiatów czy upominków.

Dla klientów jest szczególnie istotne, aby przesyłka dotarła do adresata w konkretnym dniu, zwłaszcza gdy przedsiębiorca do tego zachęca. Jeśli Poczta Kwiatowa nie jest w stanie zrealizować zamówień w terminie, powinna ograniczyć ich przyjmowanie lub informować o braku możliwości dostarczenia kwiatów na czas. Wtedy konsumenci mogliby poszukać innej firmy lub innego sposobu sprawienia radości bliskim – mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W komunikacji marketingowej Poczta Kwiatowa promowała swoje usługi i zachęcała do składania zamówień na dostarczenie podarunków w dni ważnych zwyczajowo świąt

Używała haseł „Jeszcze zdążysz!” lub „Pokaż, że kochasz”. Jednocześnie zastrzegała w załączniku do regulaminu brak gwarancji terminowej dostawy.

Zdecydowałem o nałożeniu na Pocztę Kwiatową kary w wysokości ponad 1,6 mln zł. Przedsiębiorca przez sześć lat stosował niedozwoloną klauzulę, by uwolnić się od odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie usługi. Narusza to interesy konsumentów. Poza konsekwencjami ekonomicznymi konsumenci narażeni byli na szkody emocjonalne, dotyczące relacji z bliskimi – uzasadnia Tomasz Chróstny.

Prezes UOKiK uznał na niedozwolone stosowanie przez Pocztę Kwiatową klauzuli w załączniku do regulaminu:

„Doręczenie w Dzień Babci, Dzień Dziadka, walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Ojca. Dokładamy wszelkich starań, aby doręczyć kwiaty w wybranym przedziale czasowym. Jednakże nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować w każdym przypadku – pomimo dochowania standardu należytej staranności wymaganej od profesjonalisty – ze względu na dużą ilość realizowanych w te dni zamówień”.

Jest to przypadek długotrwałego stosowania naruszającego interesy konsumentów postanowienia wzorca umowy. Prezes UOKiK nałożył więc na Pocztę Kwiatową karę pieniężną w wysokości 1 610 712 zł.

  • 1
Poczta Kwiatowa - kara od UOKiK

Poczta Kwiatowa – kara nałożona przez prezesa UOKiK

23 stycznia 2023

21 stycznia 2023