Po świąteczno-noworocznej nieznacznej poprawie w lutym nastroje konsumentów znów spadają
  • 0
  • 2
7.03.2023

Po świąteczno-noworocznej nieznacznej poprawie w lutym nastroje konsumentów znów spadają

W lutym wskaźniki nastrojów znów wyraźnie spadły. Prognozy na kolejne miesiące zapowiadają utrzymanie wyników mocno pod kreską. Badani spodziewają się m.in. kontynuacji wzrostów cen i pogorszenia sytuacji na rynku pracy.

Takie dane płyną z najnowszego Barometru Nastrojów Konsumenckich opracowanego przez firmę GfK.
Barometr GfK to syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich. W lutym 2023 r. wyniósł -17,4 i tym samym spadł o 4 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca. To przerwanie mikrotrendu z okresu listopad 2022 r. – styczeń 2023 r. Wtedy nastroje nieznacznie się poprawiały, choć wciąż utrzymywały się na rekordowo niskim poziomie.

W lutym zarejestrowano natomiast wzrost poziomu nastrojów konsumenckich dla średniej unijnej do poziomu -20,6 wobec -22,2 ze stycznia 2023 r. Poziom niezadowolenia nie jest zatem tak spolaryzowany, jak w ubiegłym miesiącu.

W lutowym badaniu Polacy określali swoją aktualną sytuację finansową jako gorszą w porównaniu ze styczniem

Wskaźnik wyniósł -22,8 wobec -19,4 ze stycznia 2023 r. Również w przyszłość spoglądali bardziej krytycznie niż jeszcze miesiąc temu. Średni wskaźnik wyniósł -18,4 wobec -14,5 sprzed miesiąca). Połowa badanych spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą wzrost bezrobocia. Wynik ten jest jednak niższy o prawie 3 p.p. niż w styczniu 2023 r. Równocześnie już 45,3 proc. jest zdania, że:

  • inflacja – wbrew zapowiedziom Rady Polityki Pieniężnej – utrzyma dwucyfrową dynamikę;
  • ceny towarów i usług będą rosnąć w tempie przekraczającym 10 procent.

– Już na dobre zostawaliśmy za sobą świąteczno-noworoczną atmosferę, która wnosiła nadzieję na lepsze jutro. W zwykłej codzienności jeszcze mocniej dostrzegamy dotykającą nas niepewność, wzrost cen w sklepach i rosnące wydatki na podstawowe opłaty. Nie oznacza to, że całkiem wyhamowaliśmy konsumpcję. Na pewno jednak kupujemy inaczej.

Częściej poszukujemy tańszych zamienników, sprawnie wychwytujemy promocje, a część mniej strategicznych wydatków przekładamy na przyszłość. Jak sytuacja w handlu i naszych zakupach będzie wyglądać w przyszłości? Z pewnością zadecyduje o tym także sytuacja geopolityczna w regionie i dalsze rozstrzygnięcia związane z wojną w Ukrainie – mówi Artur Noga-Bogomilski, head of market intelligence/proxy w GfK.

W lutym 2023 r. ujemne nastroje konsumenckie dotyczyły wszystkich grup wiekowych analizowanych przez GfK

Najwyższy wynik odnotowano w grupie od 15 do 22 lat (-9,3), a najniższy wśród osób w wieku emerytalnym, gdzie wskaźnik osiągnął -24,2.

W przypadku podziału na płeć różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami były większe niż w poprzednim miesiącu (różnica 5 jednostek w lutym 2023 wobec różnicy dwóch jednostek w styczniu 2023), z wyższym wynikiem wśród mężczyzn.

W porównaniu z poprzednim miesiącem zmniejszyła się dysproporcja w nastrojach w podziale według poziomu wykształcenia

Najlepsze nastroje GfK odnotowało wśród konsumentów z wykształceniem podstawowym (-13), zaś najgorsze u osób z wykształceniem wyższym (-22,5). Pierwsza grupa, choć jednogłośnie wskazała w styczniu, że jej poziom komfortu finansowego nie zmieni się na przestrzeni następnych dwunastu miesięcy, już w lutym zrewidowała swoje oczekiwania. Obecnie wskaźnik ten wynosi -9,8.

W lutym 2023 r. kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

7 marca 2023

6 marca 2023