Plakaty Jana Kallwejta w akcji charytatywnej Wedla, Empiku i Omenaa Foundation
  • 0
  • 7
25.06.2020

Plakaty Jana Kallwejta w akcji charytatywnej Wedla, Empiku i Omenaa Foundation

25 czerwca rusza charytatywny projekt „#Każdy plakat pomaga”. Na stronie WWW Empiku można kupić limitowane plakaty zaprojektowane przez Jana Kallwejta, cenionego polskiego ilustratora. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz Omenaa Foundation. Pieniądze posłużą na zakup komputerów do polskich domów dziecka. Akcja powstała z inicjatywy E. Wedel we współpracy z Fundacją Omeny Mensah oraz marką Empik.

E. Wedel, Omenaa Foundation oraz Empik zorganizowali akcję „#Każdy plakat pomaga”. Projekt ma na celu wsparcie uczniów z domów dziecka w Polsce. Szczególnie w czasach epidemii dostęp do edukacji stał się wyzwaniem dla wielu placówek. Empik przygotował specjalną platformę sprzedażową, E. Wedel we współpracy z Janem Kallwejtem stworzył projekty plakatów. Z kolei Omenaa Mensach w ramach swojej fundacji skoordynuje zakup laptopów – niezbędnych w lekcjach online.

W ramach akcji powstała limitowana kolekcja sześciu plakatów. Projekty przedstawiają różne ciekawe historie związane zarówno z marką E.Wedel, produkcją czekolady, jak i działalnością Omenaa Foundation. Tytuły plakatów to:

  • „Moc edukacji”
  • „Chłopiec na zebrze”
  • „Jak powstaje słodka przyjemność?”
  • „Sekret ziarna z Ghany”
  • „Czekoladowa Warszawa – w blasku słońca”
  • „Czekoladowa Warszawa – w blasku księżyca”

Projekty są dostępne w trzech formatach – A4, A3 i B2. Liczba sztuk w sprzedaży jest ograniczona. Kupując plakat na stronie www.empik.com/kazdy-plakat-pomaga, można przyczynić się do poprawy jakości edukacji polskich uczniów.

Omenaa Mensah wraz z marką E. Wedel regularnie realizują projekty, które wspierają zarówno dzieci z Ghany, jak i z Polski. Od 2018 r. E. Wedel wspiera jeden z celów fundacji, czyli budowę szkoły w Ghanie. W ramach współpracy zostało zrealizowanych wiele projektów, m.in. „Każda koszula pomaga” przy wsparciu Macieja Zienia czy charytatywna sprzedaż czekotubek w Rossmannie.

Dotychczas nasze działania skupiały się przede wszystkim na projekcie budowy szkoły dla dzieci ulicy w Ghanie. Ale wybuch pandemii sprawił, że wiele polskich dzieci z powodu braku komputerów miało utrudniony dostęp do edukacji. Dlatego komputery, które wcześniej mieliśmy wysłać do Ghany, zdecydowaliśmy się przeznaczyć dla dzieci z domów dziecka, których sytuacja okazała się najtrudniejsza. Otrzymywaliśmy sygnały, że w niektórych miejscach na kilkoro dzieci placówka dysponowała jednym komputerem. W takich warunkach zdalna nauka jest niemalże niemożliwa – mówi dziennikarka Omenaa Mensah, założycielka Omenaa Foundation.

– Od połowy marca moja fundacja wsparła kilkadziesiąt domów dziecka oraz rodzin zastępczych, dostarczając im blisko 300 komputerów i laptopów. Choć rok szkolny się skończył, prośby o pomoc otrzymujemy nadal, stąd pomysł na akcję „#Każdy plakat pomaga”. Mam nadzieję, że plakaty z charytatywnym przesłaniem spodobają się i będziemy mogli pomóc kolejnym potrzebującym dzieciom – dodaje.

  • 7
Plakaty Jana Kallwejta w akcji charytatywnej

„Czekoladowa Warszawa – w blasku księżyca” – Jan Kallwejt dla E. Wedel

Plakaty Jana Kallwejta w akcji charytatywnej

„Czekoladowa Warszawa – w blasku słońca” – Jan Kallwejt dla E. Wedel

Plakaty Jana Kallwejta w akcji charytatywnej

„Sekret ziarna z Ghany” – Jan Kallwejt dla E. Wedel

Plakaty Jana Kallwejta w akcji charytatywnej

„Jak powstaje słodka przyjemność?” – Jan Kallwejt dla E. Wedel

Plakaty Jana Kallwejta w akcji charytatywnej

„Chłopiec na zebrze” – Jan Kallwejt dla E. Wedel

Plakaty Jana Kallwejta w akcji charytatywnej

„Moc edukacji” – Jan Kallwejt dla E. Wedel

Plakaty Jana Kallwejta w akcji charytatywnej

„#Każdy plakat pomaga” – E. Wedel, Empik, Omenaa Foundation i Jan Kallwejt

25 czerwca 2020