PKP PLK wybrały agencję ClickAd Interactive
  • 0
  • 0
7.02.2019

PKP PLK wybrały agencję ClickAd Interactive

Przetarg na obsługę mediową PKP Polskich Linii Kolejowych wygrała agencja ClickAd Interactive. Poprowadzi kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd”. Budżet, którym dysponuje agencja, to 9 225 000 zł brutto. Umowa została zawarta na 12 miesięcy.

Kampania PKP PLK „Bezpieczny przejazd” ma podnosić społeczną świadomość na temat zagrożeń wynikających z nierozważnego zachowania na przejazdach i terenach kolejowych. Zwraca uwagę na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

PLK zależy na zmniejszeniu liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-drogowych i terenach kolejowych. Celem jest również kształtowanie zachowań i utrwalanie społecznie pożądanych postaw. Kampania z założenia ma dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Grupą docelową są wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, kobiety i mężczyźni, powyżej 16. roku życia, mieszkańcy zarówno małych i dużych miast, jak i wsi.

Zadaniem ClickAd Interactive jest kompleksowe przygotowanie, realizacja oraz obsługa ogólnopolskiej kampanii mediowej. Planowane są działania outdoor, indoor oraz w telewizji, kinach, radiu, prasie i Internecie.

Przygotowany zostanie spot, który będzie emitowany w telewizji, serwisach internetowych oraz VoD. Planowane jest także lokowanie idei w programie śniadaniowym, serialu lub programie telewizyjnym. W radiu emitowane będą cykle reportaży promujące „Bezpieczny przejazd”. Agencja przygotuje również reklamę natywną w ogólnopolskim serwisie internetowym.

 

7 lutego 2019

  • 0
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
7.02.2019

Jak media mówią o PR? Raport inicjatywy „PR. Bez komentarza”

PR jest pojęciem od lat zadomowionym w polskiej debacie publicznej. Jak pokazują badania koalicji środowiska public relations, najczęściej termin ten używany jest niezgodnie z definicją, która zakłada kształtowanie trwałych relacji pomiędzy organizacją a jej interesariuszami. W raporcie będącym częścią kampanii „PR. Bez komentarza” podsumowano przekazy medialne dotyczące PR z okresu od 1 maja do 31 października 2018 r.