Pięć polskich marek w europejskim rankingu Brand Finance
  • 0
  • 3
15.07.2021

Pięć polskich marek w europejskim rankingu Brand Finance

W rankingu 500 najbardziej wartościowych marek w Europie – Brand Finance Europe 500 2021 – znalazło się pięć polskich marek. To Biedronka*, PKO Bank Polski, PZU, PKN Orlen i Asseco.

Brand Finance Europe 500 2021 – główne wnioski raportu:

  • Pandemia koronawirusa spowodowała 10-procentowy spadek ogólnej wartości wszystkich 500 marek w rankingu rok do roku.
  • Dominują marki motoryzacyjne. Mercedes jest najbardziej wartościową, a Ferrari najsilniejszą marką Starego Kontynentu.
  • Wśród innych gałęzi gospodarki marki sektora bankowego odnotowały największy spadek wartości, natomiast sektor sprzedażowy jako jeden z niewielu odnotował wzrost.
  • Ponad połowa marek w rankingu pochodzi z zaledwie trzech krajów: Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.
  • Kraje Europy Środkowej i Wschodniej są reprezentowane przez 22 marki – w tym 15 z Rosji i 5 z Polski.

Przy tak silnej dominacji największych europejskich gospodarek – Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, dla marek z mniejszych rynków droga do podboju kontynentu nie jest łatwa. Konieczne są inwestycje w budowanie silnych marek i wsparcie ekspansji na rynki zagraniczne, co dodatkowo korzystnie wpłynie na dalszy rozwój rodzimych gospodarek – mówi Richard Haigh, dyrektor zarządzający Brand Finance.

Szczegółowe dane na temat wartości polskich marek i ich pozycji w rankingu
Pięć polskich marek w europejskim rankingu Brand Finance

Więcej informacji w języku angielskim można znaleźć na stronie www.brandirectory.com.

* w przypadku marek o operacjach ograniczonych do jednego lub niewielu rynków przyporządkowano je głównemu rynkowi

  • 2
Brand Finance

Top 10 najbardziej wartościowych marek w Europie – Brand Finance Europe 500

15 lipca 2021

14 lipca 2021