Co piąty Polak ocenia swoją sytuację finansową jako bardzo dobrą – raport e-Izby
  • 0
  • 0
13.09.2017

Co piąty Polak ocenia swoją sytuację finansową jako bardzo dobrą – raport e-Izby

35% badanych ocenia swoją sytuację finansową umiarkowanie dobrze. Jedna piąta uważa ją za bardzo dobrą. Kobiety i mężczyźni wykazują bardzo podobny poziom optymizmu. Dwie trzecie Polaków jest zdania, że ich sytuacja finansowa w najbliższym czasie się poprawi. Takie wyniki badania zawiera raport Izby Gospodarki Elektronicznej „Portfel Polaka”.

Najlepiej swoją sytuację oceniają mieszkańcy średnich miast. Z kolei mieszkańcy wsi najczęściej nie potrafią ocenić jej w ogóle (38%). Znacznie lepiej swoją sytuację finansową oceniają także osoby w wieku 25–34 lata, posiadacze urządzeń mobilnych i osoby deklarujące regularne oszczędzanie. W tej grupie aż 3/4 osób twierdzi, że ich sytuacja finansowa jest dobra lub bardzo dobra.

Najwięcej optymizmu mają w sobie mieszkańcy dużych miast, jednak nie największych aglomeracji. Wśród nich 54% badanych wskazało na poprawę sytuacji w najbliższej przyszłości. Optymistycznie w przyszłość patrzą posiadacze urządzeń mobilnych, e-kupujący, a przede wszystkim osoby oszczędzające.

44% osób mających dzieci założyło im konto oszczędnościowe, a 56% przekazuje im wiedzę na temat finansów. Najczęściej jednak rodzice nie prowadzą konkretnych działań w zakresie edukacji finansowej dzieci. Częściej po prostu wpajają dzieciom szacunek do pieniędzy (23%), natomiast jedna piąta nie spełnia wszystkich dziecięcych zachcianek.

18% uczestników badania daje swoim dzieciom konkretne kwoty, np. w formie kieszonkowego lub własnego konta, by mogły nauczyć się rozporządzania własnymi pieniędzmi.

Cały raport można pobrać bezpłatnie ze strony e-Izby.

13 września 2017

Czytaj także
Reklama

12 września 2017

Reklama