PGE stworzyła animację upamiętniającą kobiety niezłomne
  • 1
  • 4
1.03.2021

PGE stworzyła animację upamiętniającą kobiety niezłomne

Z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” PGE Polska Grupa Energetyczna przygotowała animację do utworu „Jedna chwila” w wykonaniu Katarzyny Malejonek i Maleo Reggae Rockers z projektu „Panny Wyklęte”. W ten sposób spółka uhonorowała kobiety niezłomne – często anonimowe polskie bohaterki, które walczyły o niepodległość.

Jako PGE czujemy się zobowiązani do pielęgnowania pamięci o naszej historii i jej bohaterach. Myśląc o konkretnych postaciach, często przywołujemy postawy bohaterskich mężczyzn, a przecież kobiety także były aktywnymi uczestniczkami walk o wolność Polski. Dlatego z okazji przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” postanowiliśmy przybliżyć sylwetki czterech niezłomnych kobiet, które walczyły o wolną Polskę w trakcie II wojny światowej, ale również działały w powojennym antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym. Za swoją nieprzejednaną postawę były represjonowane, więzione, zsyłane do łagrów, a często także mordowane. Dziś chcemy wrócić do tych często bardzo młodych kobiet, aby przywrócić ich pamięć i oddać im należny hołd – Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W animacji PGE prezentuje sylwetki czterech kobiet niezłomnych:

  • Danuty Siedzikówny, pseudonim „Inka” – sanitariuszki „Żołnierzy Wyklętych” i łączniczki 5. Wileńskiej Brygady AK, która została zamordowana w 1946 r. przez władze komunistyczne,
  • Emilii Malessy, pseudonim „Marcysia” – żony partyzanta Jana Piwnika „Ponurego”, kierowniczki wydziału łączności zagranicznej Oddziału V Komendy Głównej ZWZ-AK, która w 1949 r. odebrała sobie życie, nie mogąc sobie wybaczyć, że uwierzyła w zapewnienia funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, że działacze konspiracyjnego zrzeszenia WiN nie będą represjonowani i ujawniła swoje tajne kontakty,
  • Lidii Lwow-Eberle, pseudonim „Lala” – żołnierza Armii Krajowej, sanitariuszki oddziału „Łupaszki” i narzeczonej mjr. Zygmunta Szendzielarza, przez wiele lat więzionej przez władze komunistyczne za działalność niepodległościową,
  • Danuty Janiczak-Szyksznian, pseudonim „Sarenka” – łączniczki Okręgu Wileńskiego AK, aresztowanej w 1944 r. przez sowiecki Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego NKGB, skazanej po brutalnym śledztwie na 10 lat łagrów.

Wszystkie te bohaterskie kobiety cechuje wielka odwaga oraz niezłomność wobec systemu komunistycznego. Ich tragiczne losy to przykład nieugiętej postawy, poświęcenia i miłości do Ojczyzny – podkreśla spółka Skarbu Państwa.

Animacja PGE została stworzona do utworu „Jedna chwila” Katarzyny Malejonek i Maleo Reggae Rockers. Inspiracją do jego powstania była historia Danuty Siedzikówny „Inki. Piosenka „Jedna chwila” jest częścią projektu „Panny Wyklęte”, który powstał w ramach współpracy Dariusza Malejonka, Fundacji Niepodległości, młodych wokalistek polskiej sceny muzycznej oraz zespołu Maleo Reggae Rockers.

  • 4
kobiety niezłomne

Kobiety niezłomne – bohaterki kampanii PGE, Lidia Lwow-Eberle, ps. Lala

Danuta Siedzikówna, ps. Inka

Danuta Janiczak-Szyksznian, ps. Sarenka

Emilia Malessa, ps. Marcysia

26 lutego 2021