Pep+, czyli transformacja PepsiCo w kierunku zrównoważonego rozwoju
 • 0
 • 1
15.09.2021

Pep+, czyli transformacja PepsiCo w kierunku zrównoważonego rozwoju

Strategia Pep+ (Pep Positive) to nowa, strategiczna transformacja PepsiCo w kierunku zrównoważonego rozwoju. Obejmuje wszystkie obszary działalności firmy. To sposób producenta żywności i napojów na wytyczenie nowego kursu dla swojej działalności operacyjnej.

Działania w ramach strategii obejmują dążenie do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i budowania wartości w granicach stawianych przez planetę oraz inspirowania pozytywnych zmian dla Ziemi i jej mieszkańców. Działania w ramach Pep+ PepsiCo koncentrować będą na trzech filarach:

 • neutralności klimatycznej,
 • pozytywnym rolnictwie,
 • pozytywnych wyborach dla planety i konsumentów.

Realizacja stawianych celów zakładana jest do 2030 r.

Procesy objęte nową strategią obejmować będą:

 • zrównoważone pozyskiwanie składników do wytwarzania produktów,
 • ich sprzedaż w bardziej zrównoważony sposób,
 • wykorzystanie ponad miliarda codziennych punktów styku z konsumentami do zaangażowania ich w zrównoważone działania i dokonywanie lepszych wyborów dla siebie oraz planety.

Pep+ to przyszłość naszej firmy. To fundamentalna transformacja wszystkich naszych działań, gwarantująca dalszy rozwój PepsiCo w ramach wspólnych wartości, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony wzrost i kapitał ludzki. To strategia, która odpowiada na nową rzeczywistość biznesową, w której konsumenci coraz częściej interesują się przyszłością planety i jej mieszkańców.

Pep+ będzie miało wpływ na nasze marki i ich sukces rynkowy. Wyobraźmy sobie np., że na potrzeby produkcji chipsów Lay’s ziemniaki pochodzą ze zrównoważonych upraw prowadzonych zgodnie z zasadami rolnictwa regeneracyjnego, które następnie są przetwarzane w ramach neutralnego środowiskowo łańcucha wartości. Gotowe chipsy pakowane są w biodegradowalne opakowania, a poziom zawartej w nich soli jest najniższy na rynku. Na tym właśnie polegają pozytywne wybory. Chipsy Lay’s, które cechuje najlepszy smak, stają się produktem nr 1 w przyszłości.

W ten właśnie sposób Pep+ zapewni lepszą przyszłość planecie i jej mieszkańcom. A teraz wyobraźmy sobie skalę i wpływ naszych działań, jeśli podobne podejście zastosujemy do wszystkich 23 naszych marek, z których każda generuje obroty na poziomie 1 mld dol. – powiedział Ramon Laguarta, prezes i dyrektor generalny PepsiCo.

Inicjatywa Pep+ stanowi podstawę działań PepsiCo w trzech najważniejszych obszarach, skupiając szereg istotnych dla branży celów, których realizacja zakładana jest do 2030 r. Obszary te obejmują:

Pozytywny łańcuch wartości. PepsiCo przyczynia się do budowy inkluzywnego i opartego na obiegu zamkniętym łańcucha wartości poprzez następujące działania:

 • Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 r.
 • Uzyskanie pozytywnego wpływu na zasoby wody do 2030 r.
 • Stałe wdrażanie bardziej zrównoważonych opakowań, w tym zmniejszenie o 50% wykorzystania pierwotnego plastiku na jedno opakowanie w całej ofercie produktów spożywczych i napojów do 2030 r.
 • Wprowadzenie nowego globalnego programu wolontariatu pracowniczego pod nazwą „One Smile at a Time” („Jeden uśmiech na raz”). Jego celem jest zapewnienie wszystkim z 291 tys. pracowników firmy zachęt, wsparcia i możliwości działania w zakresie wywierania pozytywnego wpływu na lokalne społeczności.

W Europie głównym czynnikiem napędzającym pozytywny łańcuch wartości jest budowa gospodarki obiegu zamkniętego dla opakowań. W odniesieniu do opakowań napojów Dania i Finlandia ogłosiły niedawno, że dołączą do dziewięciu innych rynków na terenie UE, w tym Polski, które do 2022 r. zapowiedziały przejście na produkcję butelek marki Pepsi powstających w 100% z ponownego przetworzenia.

Zmiana ta jest efektem analogicznych decyzji podjętych wobec innych marek w ubiegłym roku, m.in. Lipton Ice Tea. W Polsce wszystkie napoje tej marki oferowane są konsumentom wyłącznie w butelkach w 100% pochodzących recyklingu. Dodatkowo PepsiCo angażuje się w opracowanie i wdrażanie odpowiednio zorganizowanych systemów depozytowych na rynkach europejskich. Przyczyniają się one do zbiórki opakowań po napojach na poziomie nawet 90%.

PepsiCo kontynuuje ponadto działania prowadzące do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym dla opakowań elastycznych, przystępując do licznych projektów z partnerami oraz inwestycji w innowacyjne rozwiązania. Firma angażuje się w opracowanie różnorodnych technologii sortowania i recyklingu. Przykładem jest kolejna faza inicjatywy cyfrowego znakowania opakowań pod nazwą Holy Grail. W jej ramach w 2022 r. we Francji i Niemczech przeprowadzone zostaną testy na opakowaniach produkowanych przez PepsiCo.

Na licznych rynkach firma kontynuuje też inwestycje w budowę infrastruktury recyklingu opakowań elastycznych w ramach programów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Bezpośrednio inwestuje też w inicjatywy takie jak Flexible Packaging Fund w Wielkiej Brytanii.

Pozytywne rolnictwo. PepsiCo aktywnie angażuje się w rozpowszechnianie praktyk rolnictwa regeneracyjnego. Jego cele to:

 • odbudowa jakości gleb na łącznym obszarze wszystkich upraw prowadzonych na potrzeby działalności firmy na całym świecie (około 2,8 mln hektarów),
 • zrównoważone pozyskiwanie wszystkich składników do produkcji spożywczej,
 • poprawa warunków życia ponad ćwierć miliona ludzi w rolniczym łańcuch dostaw.

Cele te są aktualnie realizowane w Europie m.in. dzięki wykorzystaniu technik rolnictwa precyzyjnego i innowacji nawozowych.

 • W Wielkiej Brytanii PepsiCo prowadzi testy przetwarzania obierek ziemniaczanych z odpadów uzyskiwanych podczas produkcji chipsów Walkers (brytyjski odpowiednik marki Lay’s) w niskowęglowy, bogaty w składniki odżywcze nawóz. W programie pilotażowym odnotowano 70-procentową redukcję emisji gazów związanych z uprawą ziemniaków. Stąd decyzja, aby w 2022 r. wdrożyć testy na kolejnych rynkach europejskich, w tym w Polsce.
 • W Polsce PepsiCo poprowadzi pilotaż na potrzeby rozwoju rolnictwa regeneracyjnego. Podejmie współpracę z pięcioma producentami aktualnie dostarczającymi surowce rolne na potrzeby działalności firmy. Wśród nich są dwa gospodarstwa z województwa mazowieckiego i po jednym gospodarstwie z wielkopolskiego, lubelskiego i zachodniopomorskiego, które będę współtworzyły europejską grupę roboczą. Jej celem będzie wypracowanie dobrych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem, a rolnicy będą dzielić się wiedzą podczas wirtualnych spotkań i rozmów.
 • W naszym kraju w okresie minionych trzech lat we współpracy z dostawcami ziemniaków PepsiCo udało się ponadto wdrożyć w praktyce zasady Programu Zrównoważonego Rolnictwa. Pod koniec 2020 r. partnerzy programu uzyskali pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez Control Union. Potwierdził on, że ziemniaki nabywane przez PepsiCo od polskich rolników są w 100% uprawiane w sposób zrównoważony.

Pozytywne wybory. PepsiCo rozwija ofertę produktów spożywczych i napojów lepszych dla ludzi i planety, m.in. poprzez:

 • Włączanie bardziej zróżnicowanych składników, takich jak ciecierzyca, białka roślinne i produkty pełnoziarniste zarówno do nowych, jak i aktualnie dostępnych produktów spożywczych. Dzięki temu stają się one lepsze dla planety i/lub korzystniejsze pod względem odżywczym dla konsumentów.
 • Rozwój kategorii orzechów i nasion, w której PepsiCo już teraz zajmuje czołową pozycję na świecie, m.in. w Meksyku, Chinach i na wybranych rynkach Europy Zachodniej.
 • Szybsze redukowanie zawartości cukru i soli w produktach, oparte na naukowo potwierdzonych celach w zakresie żywienia człowieka. Także wytwarzanie produktów spożywczych z użyciem zdrowszych rodzajów olejów. Na terenie Europy PepsiCo zobowiązało się do obniżenia średniego poziomu cukrów dodawanych do napojów o 50% oraz do stworzenia wartej 1 mld dol. oferty produktów żywnościowych z oceną Nutri-Score B lub A do 2030 r.
 • Dalszy rozwój nowych modeli biznesowych, które nie wymagają opakowań jednorazowych lub niewielkiej ich ilości, takich jak SodaStream. Sprzedawane w ponad 40 krajach urządzenia oferują aktualnie na 23 rynkach różne warianty smakowe PepsiCo, takie jak Pepsi Zero Sugar, Lipton czy Bubly. Najnowsze rozwiązania SodaStream Professional zapewnią poszerzenie oferty o napoje funkcjonalne i pojawią się na kilkunastu nowych rynkach przed końcem 2022 r. Dzięki tym innowacjom marka pomoże konsumentom uniknąć zużycia ponad 200 mld plastikowych butelek do 2030 r.
 • W ramach swojej wizji PepsiCo dąży do zwiększenia transparentności działań względem konsumentów, pomagając im w dokonywaniu zrównoważonych wyborów. Firma ogłosiła niedawno zaangażowanie w projekt prowadzony przez Foundation Earth (Fundację Ziemia), polegający na informowaniu konsumentów o wpływie środowiskowym danego produktu za pośrednictwem nadruków umieszczanych na opakowaniach. Celem projektu jest ocena, w jaki sposób różne systemy etykietowania produktów przyczyniają się do promowania bardziej zrównoważonych wyborów zakupowych, a także dalszego stymulowania producentów żywności do podejmowania działań prośrodowiskowych.
 • 1
Pep+

Pep+, czyli nowa, strategiczna transformacja PepsiCo

15 września 2021

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
15.09.2021

Na skutek pandemii wartość rynku mody i dóbr luksusowych zmniejszyła się o jedną piątą. Badanie Deloitte

Łączna wartość sprzedaży 81 firm z branży mody i dóbr luksusowych wyniosła w roku fiskalnym 2019 prawie 633 mld dol. – wynika z raportu „Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey 2021”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Pandemia zahamowała rozwój rynku, a najbardziej ucierpiała sprzedaż luksusowych rejsów oraz obroty hoteli i restauracji.