PBC publikuje raport na temat polskich przedsiębiorców
 • 0
 • 4
16.06.2020

PBC publikuje raport na temat polskich przedsiębiorców

Polskie Badania Czytelnictwa opublikowały raport na temat sytuacji przedsiębiorców. Porównano w nim okres wzrostu gospodarczego z połowy 2018 r. z początkiem recesji związanej z pandemią, czyli z okresu marzec-kwiecień 2020 r.

Raport na temat polskich przedsiębiorców obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • użytkowanie mediów wśród właścicieli mikro- i małych firm,
 • decyzje biznesowe oraz plany na przyszłość w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (zmiana podejścia do zarządzania firmą związana z pandemią oraz planowane cięcia kosztów w poszczególnych działach),
 • prywatne decyzje zakupowe polskich przedsiębiorców (wybór konkretnych marek wśród produktów luksusowych i premium),
 • charakterystyka mikro- i małych przedsiębiorstw na polskim rynku.

W połowie 2018 r. Polskie Badania Czytelnictwa zleciły na wewnętrzne potrzeby badanie osób, które są właścicielami firm zatrudniających do 50 osób, czyli właścicieli mikro- i małych firm. Po wybuchu pandemii powtórzono badanie na tych samych osobach, zadając im częściowo pytania o te same zagadnienia, ale odnosząc je do przyszłości.

Od 25 marca do 3 kwietnia 2020 r. pytano, czy w ciągu nadchodzących 12 miesięcy kupią usługę bądź produkt, czyli pytano o nastroje i perspektywy dla przyszłej konsumpcji. PBC chciały zobaczyć, jak zmieniły się deklaracje co do zakupów dokonywanych na potrzeby firmy oraz jak zmieni się konsumpcja indywidualna właścicieli najmniejszych firm w czasie kryzysu w relacji do okresu wzrostu.

Badanie z 2018 r. zawiera szereg pytań pogłębiających wiedzę o tej grupie przedsiębiorców: ich poglądach na sposób prowadzenia biznesu, na efektywność działań firmy, na działania marketingowe. W badaniu właściciela firmy opisano także jako konsumenta indywidualnego (zakupy dóbr luksusowych i premium). Zbadano też jego konsumpcję prasy, zarówno tej papierowej, jak i cyfrowej.

Raport PBC dowodzi:

 • Podczas recesji w stosunku do okresu wzrostu zmienia się sposób zarządzania firmą. W okresie kryzysu kluczowe decyzje w mikro- i małej firmie są konsolidowane w ręku właściciela.
 • Mikro- i mali przedsiębiorcy w ocenie efektów działalności firmy najczęściej kierują się przychodem ze sprzedaży i zyskiem. Podczas recesji więcej z nich skupia się na zysku. ROI i wynik na działalności operacyjnej, kluczowe miary oceny efektów działań dla zagranicznych przedsiębiorstw, przez polskich właścicieli są pomijane.
 • Mikro- i mali przedsiębiorcy planują głębokie redukcje kosztów w firmie, ale nieselektywnie. Często szukają prostych oszczędności: redukcja kosztów pracowników i marketingu.
 • Redukcję wydatków marketingowych planuje jedna trzecia badanych. To bardzo dużo, zważywszy, że w okresie wzrostu co trzecia firma realizuje wyłącznie jedną aktywność marketingową – najczęściej ma własną stronę internetową.
 • Zmniejszonych wydatków na IT można spodziewać się w 25–30% mikro- i małych firm. Redukcję wydatków na rzecz pracowników planuje 30–35% właścicieli. Właściciele nie planują ograniczenia outsourcingu księgowości i podatków.
 • Część mikro- i małych przedsiębiorców w okresie recesji chce skorzystać z leasingu urządzeń i maszyn, część chce finansować ze środków zewnętrznych bieżącą działalność operacyjną lub zakup środków trwałych.

Konsumpcja indywidualna
Dochody osobiste mikro- i małych przedsiębiorców są silnie zróżnicowane, występuje ich rozwarstwienie. 45% właścicieli ma dochody ponad 10 tys. zł netto, ale jedna trzecia osiąga miesięczny dochód poniżej 5 tys. zł. Na początku recesji właściciele mikro- i małych firm byli bogatsi niż w 2018 r.

Mimo zbliżającej się recesji właściciele mikro- i małych firm nie planowali ograniczenia prywatnych zakupów. Właściciele firm deklarują głębokie cięcia kosztów w firmach, w tym kosztów wpływających na ograniczenie potencjału rozwojowego firmy przy wychodzeniu z recesji. Sami natomiast nie planują ograniczenia prywatnej konsumpcji.

W ciągu przyszłych dwunastu miesięcy:

 • 46% badanych zamierza wydać na wyjazdy turystyczne ponad 5 tys. zł,
 • 30% deklaruje zakup wysokiej klasy elektroniki o wartości co najmniej 10 tys. zł za sztukę,
 • 46% zamierza kupić nowy komputer,
 • 23% badanych planuje kupno zegarka luksusowej marki, który kosztuje co najmniej 3 tys. zł za sztukę.

W okresie recesji właściciele mikro- i małych firm nie ograniczą liczby kupowanych luksusowych marek produktów. 23% chce kupić zegarek luksusowej marki, który kosztuje 3 tys. zł za sztukę, a 27% planuje zakup luksusowej marki skórzanej galanterii.

Co trzeci przedsiębiorca wydający w ciągu roku ponad 10 tys. zł na wyjazdy turystyczne czyta „Gazetę Wyborczą” i „Newsweek”, a 28% czyta „National Geographic”. Wśród kupujących nowe samochody osobowe 33% czytelnictwa uzyskuje „Gazeta Wyborcza”, a 8 dzienników regionalnych ma 22% czytelnictwa w skali populacji kraju. Wśród magazynów największe czytelnictwo ma „Tele Tydzień”, który wskazało 28% grupy docelowej.

W grupach właścicieli kupujących luksusowe marki zegarków oraz biżuterii najwyższe czytelnictwo mają „Twój Styl” i „Glamour” (od 17% do 20%). Wysokie czytelnictwo w tych grupach uzyskują także pisma people, np. „Viva”: 22–25%.

Użytkowanie mediów
W okresie pandemii w stosunku do 2018 r. oglądalność telewizji wzrosła z 68% do 92%, a czytelnictwo prasy z 54% do 65%. Na wiosnę 2020 r. co trzeci przedsiębiorca czyta prasę od 1 do 2 godzin dziennie, a co piąty ponad 3 godziny dziennie.

Czytelnictwo prasy w najbardziej atrakcyjnych grupach przedsiębiorców – konsumentów kupujących dobra premium i luksusowe, jest niemal takie samo, jak poziom oglądalności telewizji. Różnice wahają się od 11 p.p. (kupujący popularne marki samochodów) do 3 p.p. (kupujący drogą elektronikę, podróże, luksusowe zegarki).

Wśród właścicieli mikro- i małych firm zarabiających miesięcznie co najmniej 10 tys. zł oglądalność telewizji wynosi 71%, a czytelnictwo prasy 65%. W okresie pandemii w stosunku do 2018 r. z 26% do 41% wzrósł odsetek mikro- i małych przedsiębiorców kupujących płatne dostępy do artykułów prasowych.

Segmentacja i klasy społeczne właścicieli.
Raport definiuje segmenty właścicieli na podstawie cech firm, jakimi zarządzają. Przedstawia też społeczną klasyfikację właścicieli na podstawie kapitałów ekonomicznego i kulturowego, jakim dysponują właściciele.

Ze względu na roczny obrót firmy i wielkość zatrudnienia właścicieli można podzielić na 4 segmenty:

 • właściciele firm zatrudniających 2–3 osoby, o obrotach firmy do 2 mln euro (28% badanych),
 • właściciele firm o takim samym obrocie, zatrudniających od 4 do 9 osób (26% badanych),
 • co piąty badany to właściciel firmy o zatrudnieniu od 10 do 49 osób, o obrocie nie przekraczającym 2 mln euro,
 • właściciele firm o obrocie ponad 2 mln euro, niezależnie od wielkości zatrudnia (26% badanych).

Właściciele firm o obrocie ponad 2 mln euro znacznie różnią się od innych grup przedsiębiorców. Mają cechy przedstawicieli klasy wyższej, zarówno pod względem zamożności, jak i potencjału kulturowego. Właściciele firm o obrocie ponad 2 mln euro są heavy userami prasy (im większa firma, tym częściej jej właściciel jest heavy userem prasy).

Około 1/3 ogółu właścicieli deklaruje, że oglądali dzień wcześniej telewizję ponad 3 godziny, a wśród właścicieli firm o obrotach ponad 2 mln euro odsetek deklaracji spada do 25%. Oznacza to, że w tej grupie czytelnictwo prasy i oglądanie telewizji mają miejsce porównywalnie często.

Im większa firma, tym jej właściciel częściej korzysta z prasy cyfrowej. Płatną prasę cyfrową poprzez wykupiony dostęp czyta 26% właścicieli najmniejszych, 2–3-osobowych firm i 67% właścicieli firm o obrocie ponad 2 mln euro.

Polskie Badania Czytelnictwa stworzyły społeczną klasyfikację właścicieli firm, wzorując się na międzynarodowej klasyfikacji social grades. Wyodrębniły 4 kategorie właścicieli mikro- i małych firm, nadając im określenia klas w sensie socjologicznym. Klasy mają hierarchiczny charakter pod względem pozycji społecznej i prestiżu. Klasa wyższa to 17% właścicieli firm, klasa średnia wyższa – 28% właścicieli, klasa średnia – 40% właścicieli, niższa klasa obejmuje 15% przedsiębiorców.

Cały raport można znaleźć na stronie www.pbc.pl.

 • 4
Raport na temat polskich przedsiębiorców

„Właściciele mikro- i małych firm w czasie koniunktury i recesji” – raport PBC

Raport na temat polskich przedsiębiorców
Raport na temat polskich przedsiębiorców
Raport na temat polskich przedsiębiorców

16 czerwca 2020