PBC prezentuje wyniki nowego badania zaangażowania w reklamę prasową
  • 0
  • 6
7.11.2019

PBC prezentuje wyniki nowego badania zaangażowania w reklamę prasową

Polskie Badania Czytelnictwa wspólnie z wydawcami oraz domami mediowymi wypracowały kształt nowego badania prasy. Obok powiększonej próby badania czytelnictwa spółka wprowadza na stałe badanie rzeczywistych zachowań respondentów w reklamie prasowej. Celem jest dostarczenie rynkowi danych dowodzących, że reklama w prasie angażuje czytelnika.

Powiększone badanie czytelnictwa prasy
Dzięki dodatkowemu badaniu czytelnictwa w formie ankiety internetowej (metoda CAWI) każdego roku przybędzie 12 tys. wywiadów. Łącznie z dotychczasowym badaniem prowadzonym przez ankieterów w domach respondentów (metoda CAPI) uzyskanych zostanie rocznie ponad 30 tys. ankiet. Większa próba badawcza ma pozwolić na prowadzenie dokładniejszej analizy czytelnictwa.

Wywiad online dla części naszych potencjalnych respondentów jest dużo bardziej naturalny niż spotkanie face to face z ankieterem. Dzięki temu docieramy do większej grupy osób bardzo aktywnych zawodowo czy osób młodych, co przekłada się na lepszą reprezentatywność zrealizowanej próby – mówi Waldemar Izdebski, prezes PBC.

Badanie reklam prasowych oraz nowe wskaźniki
PBC wprowadza pasywne badanie reklamy prasowej. Wykorzystując eyetracker, urządzenie rejestrujące ruchy gałki ocznej, można określić, na jakie elementy reklamy badani zwrócili uwagę oraz jak długo skupili na niej wzrok. Badanie reklam prasowych pozwala zmierzyć zasięg reklamy, intensywność i jakość kampanii reklamowej w prasie.

Reklama w prasie zauważalna jest w 86%
Statystyczny czytelnik pisma generuje średnio 11 realnych kontaktów z jedną reklamą prasową (nowy wskaźnik ad exposure). Kontakt z reklamą prasową definiowany jest jako każde długie i nieprzerwane spojrzenie respondenta na reklamę, trwające co najmniej 300 ms.

Średni kontakt z reklamą według badań PBC wynosi 2/3 sekundy, co oznacza aktywowanie procesów związanych ze skupieniem. Reklama wtedy jest przetwarzana świadomie i zapamiętywane są jej elementy.

Z badania PBC wynika również, że statystyczny czytelnik prasy podczas kilku kontaktów z wydaniem spędza na jednej reklamie łącznie 7 sekund (nowy wskaźnik ad exposure time). Im dłuższy czas ekspozycji reklamy, tym większa szansa na zapamiętanie jej elementów i zrozumienie komunikatu reklamowego.

Dodatkowo PBC wprowadza wskaźnik ad reach, który definiuje dla każdego badanego tytułu liczbę osób, które realnie widziały reklamę. Wskaźnikiem, którym zmierzy intensywność kampanii reklamowej w prasie, jest natomiast real gross impression.

Nowe badanie ma pozwolić również wyliczyć koszty dotarcia do grup celowych:

  • CPM (cost per mile) – koszt dotarcia do tysiąca realnych kontaktów z reklamą.
  • CPT (cost per thousand) – koszt dotarcia do tysiąca osób, które miały kontakt z reklamą.
  • CPP (cost per point) – koszt dotarcia do 1% grupy celowej.

PBC jest prekursorem badania eyetrackingowego w mediach w Polsce. Ma własne programy, metodologię oraz sprzęt. Aktualnie przebadano około 600 osób z całej Polski i około 1,2 tys. różnych reklam w blisko 70 tytułach.

  • 6
PBC

Nowe badanie PBC

6 listopada 2019