Partner of Promotion, MSLGroup i Grayling Poland na podium rankingu agencji według fee income
  • 0
  • 1
27.06.2014

Partner of Promotion, MSLGroup i Grayling Poland na podium rankingu agencji według fee income

ZFPR po raz drugi opublikował ranking firm PR według fee income. Na podium tego zestawienia znalazły się Partner of Promotion z wynikiem 15,5 mln zł, MSLGroup z 10,5 mln zł i Grayling Poland – 7,9 mln zł.

W tegorocznym wydaniu rankingu uwzględniono 22 agencje, w tym jedną spoza grona podmiotów zrzeszonych w ZFPR. Łączna wartość przychodów osiągniętych z honorariów agencji w roku ubiegłym to 101,3 mln zł netto. Wyniki publikuje „Puls Biznesu”.

Ogólny przychód ze sprzedaży wynosi 189 mln zł netto. Są to wyniki osiągnięte przez ponad 640 konsultantów zatrudnionych w największych firmach public relations w Polsce. Daje to wartość rocznych honorariów przypadających na jednego konsultanta na poziomie około 158 tys. zł.

Wartość fee income1 agencji, które znalazły się w pierwszej trójce rankingu, wyniosła 33,9 mln zł, co stanowi 33,4% wartości ogółem. Z kolei suma fee income pierwszych pięciu firm wyniosła blisko 46% wartości ogółem, a to wskazuje na tendencję spadkową w stosunku do wyników Top 5 z roku ubiegłego.

Ponad dwukrotnie w stosunku do wyników z roku 2012 r. wzrosła wartość fee income agencji, która znalazła się na pierwszej pozycji rankingu. Najniższy wynik uległ wyniósł natomiast 0,5 mln zł (dla porównania: w roku ubiegłym było to 1,4 mln zł). Poprawił się za to średni wynik fee income wszystkich badanych agencji PR, który w 2013 r. osiągnął wartość 4,6 mln zł.

Drugim kryterium rankingu była wartość przychodów netto ze sprzedaży usług, przy czym część agencji zgłosiła chęć udziału w rankingu według obu kryteriów, część według jednego z nich. Podobnie jak w wypadku kryterium fee income, ranking według przychodów ze sprzedaży obejmuje 22 agencje.

Łączny przychód netto ze sprzedaży usług agencji uwzględnionych w rankingu wyniósł w 2013 r. 189,3 mln zł, co wskazuje, że średni przychód netto sklasyfikowanych agencji to 8,6 mln zł.

Dziewięć firm osiągnęło wartość przychodów netto ze sprzedaży usług na poziomie przekraczającym 10 mln zł. W ubiegłym roku były to pierwsze cztery agencje. Wartość ich przychodów netto stanowi 72,5% wartość przychodów wszystkich agencji ujętych w rankingu.

W celu potwierdzenia wiarygodności informacji przekazanych w ankietach przez agencje z rankingu w wybranych losowo firmach przeprowadzono audyt potwierdzający dane finansowe. Audytorem rankingu jest Grupa Strategia. Ranking firm PR według fee income za 2013 r. oraz Zestawienie firm PR według przychodów netto ze sprzedaży usług za 2013 r. można pobrać ze strony www.zfpr.pl.

Zeszłoroczne zestawienie można znaleźć w wiadomości ComPress, Hill and Knowlton i Martis Consulting w czołówce rankingu agencji PR wg fee income.

1 Dla potrzeb rankingu zdefiniowano pojęcie fee income jako różnicę między przychodem netto ze sprzedaży usług a kosztami zewnętrznymi realizacji projektów.

27 czerwca 2014

Reklama
Reklama