Pandemia Covid-19 wyzwala epidemię stresu, złości i samotności – pokazuje badanie IQS
  • 0
  • 1
16.04.2021

Pandemia Covid-19 wyzwala epidemię stresu, złości i samotności – pokazuje badanie IQS

W wyniku pandemii Covid-19 w Polakach narasta poczucie stresu, złości i samotności. Dotyczy to głównie kobiet, osób młodych oraz tych z najstarszej grupy wiekowej. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję IQS na zlecenie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który bierze udział w międzynarodowym projekcie „COH-FIT2”.

W badaniu stwierdzono istotny psychologiczny wpływ pandemii na stres, samotność i złość, podczas gdy zachowania altruistyczne nie uległy istotnym zmianom.

1/3 badanych Polaków odczuwa obecnie nasilenie stresu i narastanie uczucia gniewu w porównaniu do czasów sprzed pandemii. Nie odnotowano istotnych różnic w tym zakresie pomiędzy obiema płciami, jednak to kobiety zgłaszały nieco wyższy odsetek nasilenia stresu i odczuwania gniewu niż mężczyźni. Niespełna 9 proc. badanych przyznało, że w wyniku pandemii ich poziom stresu i gniewu się obniżył.

Nieproporcjonalnie wysokie wskaźniki nasilenia gniewu i złości wykazano natomiast u osób starszych. Złość i gniew wyzwalają w osobach starszych silniejsze postawy altruistyczne nastawione na pomaganie innym, podczas gdy u większości badanych nie odnotowano zmian w tym zakresie. Wzmocnioną chęć pomagania innym w badaniu zrealizowanym przez IQS deklaruje co szósty badany.

Podobnie jak w przypadku uczucia złości i stresu, jednej trzeciej Polaków doskwiera poczucie samotności. Zmaga się z nim 2/5 badanych kobiet. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że nieproporcjonalnie wysoki odsetek pogorszenia odczucia samotności w porównaniu z innymi grupami wiekowymi notuje się wśród młodzieży.

Polska na tle innych krajów
Zdrowie psychiczne Polaków nie odbiega istotnie od wskaźników notowanych na całym świecie. W tym również we Włoszech, które zmierzyły się z pandemią najwcześniej w Europie. Widać jednak, że zdecydowanie najniższe wskaźniki dobrostanu psychicznego opisują nadal mieszkańcy Afryki. Podobnie jak inne poważne kryzysy zdrowia publicznego, pandemia Covid-19 obnażyła istniejące już nierówności zdrowotne i społeczne.

Zarówno w Polsce, jak i we Włoszech największe zmiany w pogorszeniu funkcjonowania psychicznego notowano w trakcie pierwszej fali. Trwająca już ponad rok epidemia sprawiła, że wykształciły się naturalne strategie radzenia sobie z napięciem, z jakim przyszło nam żyć.

Jednogłośnie na całym świecie kontakty poprzez social media oraz zwiększona aktywność fizyczna to najlepsze sposoby radzenia sobie ze stresem. Ten ostatni jest ważną wskazówką dla rządzących. Przywrócenie działania obiektów sportowych i klubów fitness może być ważnym krokiem do poprawy funkcjonowania psychicznego Polaków – uważa dr hab. n. med. i zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka, lider zespołu „COH-FIT2 Polska”.

O badaniu
Badanie zrealizowane przez agencję IQS między 25 lutego a 3 marca 2021 r. z zastosowaniem metodologii CAWI. Realizacja na panelu Opinie.pl. Próba reprezentatywna N=1500 (rozkład kwotowo-losowy ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, klasę miejscowości i wykształcenie zgodnie z rozkładem tych zmiennych w populacji generalnej Polski).

„COH-FIT2” to międzynarodowy projekt badawczy dotyczący zachowań zdrowotnych i funkcjonowania psychospołecznego w dobie pandemii Covid-19, obejmujący populację krajów dotkniętych pandemią. W projekcie bierze udział ponad 200 badaczy z ponad 40 krajów.

  • 1
pandemia Covid-19

Pandemia Covid-19 wyzwala negatywne emocje

16 kwietnia 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
16.04.2021

Odpowiedzialny biznes przestawiony na nowe tory. Raport FOB

Opublikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu przegląd CSR i zrównoważonego rozwoju potwierdza ogromną mobilizację i zaangażowanie w walkę z pandemią. Wiele firm wdrożyło zupełnie nowe działania CSR, które miały nieść pomoc i wsparcie. W 19. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” odnotowano ponad 40 proc. wzrostu działań zgłoszonych do publikacji po raz pierwszy. Łączna liczba praktyk, które znalazły się w raporcie, stanowi rekordowe w historii wydawnictwa blisko 2000.

15 kwietnia 2021