PAIH ogłasza konkurs na opracowanie materiałów multimedialnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej Expo 2020
 • 0
 • 0
15.10.2019

PAIH ogłasza konkurs na opracowanie materiałów multimedialnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej Expo 2020

Zespół Expo 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie materiałów multimedialnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju. Na laureatów czekają nagrody finansowe.

Zwycięzca konkursu PAIH zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację zamówienia. Jego przedmiot określony został jako: „Content management: uszczegółowienie koncepcji merytorycznej oraz realizacja materiałów multimedialnych w Pawilonie Polski na Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020”.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie przyjmowane są do 29 października. Termin składania prac konkursowych upływa 15 listopada.

Przed uczestnikami konkursu stoi wyzwanie opracowania pracy złożonej z dwóch części:

 • strategicznej, polegającej na stworzeniu koncepcji prezentacji Polski poprzez materiały multimedialne w Pawilonie Polski,
 • artystycznej, obejmującej opracowanie dwóch próbek materiałów multimedialnych (wideo oraz animacji).

Prace będą oceniane przez sąd konkursowy. Zasiadają w nim eksperci rynkowi, przedstawiciele resortów oraz członkowie zespołu Expo 2020 Dubai w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Skład sądu konkursowego:

 • Monika Dyląg-Sajór, koordynator projektu Expo Dubai 2020 w PAIH, zastępca komisarza sekcji polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 Dubai – przewodnicząca sądu,
 • Ewa Kubeł, przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Dominika Kras, project manager w centrum zarządzania projektami PAIH,
 • Moneer Faour, dyrektor Pawilonu Polski na Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020, PAIH,
 • Mariusz Neonov Mitek, przedstawiciel firmy Leniva, wykonawcy systemu identyfikacji wizualnej udziału Polski w Expo 2020 Dubai,
 • Anna Dobek, przedstawiciel firmy WXCA, autora koncepcji architektonicznej Pawilonu Polski na Wystawie Światowej Expo Dubai 2020,
 • Sebastian Studniarski, przedstawiciel Polskiego Klubu Brandingu SAR, Delikatessen Brand  & Design Agency,
 • Michał Kociankowski, przedstawiciel Polskiego Klubu Brandingu SAR, Synergion,
 • Anna Drozd, koordynator działań komunikacyjnych w zespole Expo 2020 Dubai w PAIH,
 •  Elżbieta Tomaka, główny specjalista ds. zamówień publicznych PAIH – sekretarz sądu konkursowego.

Prace konkursowe będą oceniane na podstawie kryteriów obejmujących m.in.:

 • atrakcyjność, kreatywność, nowoczesność zaproponowanej koncepcji i propozycji materiałów,
 • czytelność, szczególnie w odniesieniu do percepcji zagranicznego odbiorcy,
 • poziom spójności z wytycznymi zamawiającego zawartymi w materiałach do konkursu.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie prac konkursowych, a także wszelka korespondencja z zamawiającym odbywa się poprzez stronę www.paih.eb2b.com.pl.

Expo 2020 w Dubaju odbędzie się między 20 października 2020 r. a 10 kwietnia 2021 r.

Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem wystaw światowych. W Dubaju oprócz budowy pawilonu i stworzenia własnej ekspozycji planowana jest realizacja programów oraz wydarzeń towarzyszących, a także udział w inicjatywach organizatora. Polskiej ekspozycji towarzyszyć będzie program gospodarczy, polityczno-dyplomatyczny, promocji kultury, promocji turystyki oraz programy regionalne.

W myśl hasła wystawy „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość” w przygotowania Polski do udziału w Expo Dubai 2020 zaangażowanych jest kilkadziesiąt podmiotów publicznych oraz prywatnych. Rekomendowane przez organizatorów tematy przewodnie ekspozycji to zrównoważony rozwój i mobilność. Polska rozszerza je w trzech wątkach tematycznych: technologia, współpraca międzynarodowa i natura.

Hasło Polskiego Pawilonu brzmi: „Creativity inspired by nature”. Polska zostanie zaprezentowana jako silny ośrodek współpracy, który poprzez rozwój nauki oferuje światu zrównoważone, przyjazne środowisku, inspirowane naturą technologie. Cele obecności Polski na Expo w Dubaju obejmują zarówno wzmocnienie wizerunku kraju na arenie międzynarodowej, jak i promocję gospodarczą.

Założono wielowymiarową prezentację technologii i firm reprezentujących branże strategiczne z punktu widzenia potencjału eksportowego na rynki Bliskiego Wschodu. Tym samym powinien nastąpić realny wzrost liczby transakcji biznesowych.

Po raz pierwszy w historii udziału Polski w wystawach światowych pawilon narodowy powróci do kraju. Po zakończeniu Expo Dubai 2020 zostanie on przeniesiony na teren kampusu Politechniki Białostockiej. Stanie się wizytówką centrum edukacyjnego wiedzy o drewnie.

Przedsięwzięcie będzie możliwe na mocy porozumienia zawartego podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku pomiędzy Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Politechniką Białostocką oraz województwem podlaskim.

 

15 października 2019

14 października 2019