Espresso

12 lipca 2006

11 lipca 2006

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
11.07.2006

Kompass rozszerza swój zakres

Obecnie wyszukiwarka biznesowa Kompass wzbogacona została o dodatkowe, najczęściej używane na świecie systemy klasyfikacji działalności gospodarczych: Północnoamerykański System Klasyfikacji NAICS,Europejską Klasyfikację Działalności Gospodarczej NACE ,Wspólny Słownik Zamówień CPV,Standardową Klasyfikację Przemysłu SIC.Wprowadzone systemy klasyfikacji oparte na tabeli przejść miedzy metodą indeksacji produktów i usług Kompass aktualizowane są dwa razy w roku celem uzupełnienia indeksów o nowe hasła.

Poprzednie Następne