Espresso

31 stycznia 2008

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
31.01.2008

Szkoła biznesu Uniwersytetu Chicago aktywizuje działalność w Polsce

Graduate School of Business Uniwersytetu Chicago, jedna z najlepszych i najbardziej prestiżowych placówek edukacyjnych na świecie w dziedzinie ekonomii i zarządzania, chce zwiększyć liczbę studentów spoza Stanów Zjednoczonych, w tym z Polski. Celem działań prowadzonych przez instytucję jest utrzymanie jej wiodącej pozycji wśród międzynarodowych szkół biznesu, a także zwiększenie rozpoznawalności w krajach Azji i Europy. W Polsce pierwszym krokiem w tym kierunku jest powołanie krajowego Klubu Absolwentów Chicago GSB. Jego zarząd zamierza popularyzować szkołę wśród polskich menedżerów.

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
31.01.2008

Crowley zbuduje sieć rozległą dla PFRON

Oferta Crowley Data Poland w konsorcjum z firmą ATM zwyciężyła w postępowaniu przetargowym zorganizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zlecenie obejmuje dostarczenie, utrzymanie oraz serwis sieci rozległej transmisji danych, jak również jej styk do sieci Internet. Kontrakt obejmuje połączenie siecią WAN 17 oddziałów PFRON rozproszonych po całym kraju a jego wartość wynosi ponad 979 tys. zł. Umowa dotyczy świadczenia usług przez okres 36 miesięcy.

Poprzednie Następne