Espresso

13 grudnia 2007

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
13.12.2007

SigmaKalon Deco Polska wyróżniona Godłem „Inwestor w Kapitał Ludzki”

Dnia 6 grudnia 2007 SigmaKalon Deco Polska otrzymała prestiżowy tytuł i Godło „Inwestor w Kapitał Ludzki”, przyznany w VI edycji Programu, będącego wynikiem inicjatywy Instytutu Zarządzania we współpracy z Investors In People Polska, Polska Izbą Firm Szkoleniowych oraz Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Nagroda została wręczona na uroczystej Gali, w której brali udział przedstawiciele polskiego rządu, osobistości ze świata biznesu oraz reprezentanci firm uczestniczących w Programie.

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
13.12.2007

Rządowa inicjatywa na rzecz ochrony klimatu

Czy działania firm zmierzające do ochrony środowiska są na dobrej drodze? Takie pytanie stawiano sobie na dorocznym spotkaniu w ramach kampanii „ecosense”, które odbyło się 29 listopada 2007 r. w Berlinie. Problem globalnego ocieplenia jest tak poważny, że oficjalnie zajął się nim niemiecki rząd. Do pracy nad strategią przeciwdziałania temu zjawisku włączyły się także organizacje samorządowe oraz największe firmy, a wśród nich Bayer, lider w zakresie ochrony klimatu i środowiska.

Poprzednie Następne