Espresso

18 marca 2008

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
18.03.2008

Nowy miesięcznik „Magazyn Familia”

31 marca ukaże się pierwszy numer „Magazynu Familia” wydawany przez Edycję Świętego Pawła. Jest to jedyny na rynku prasy katolickiej miesięcznik o tematyce rodzinnej. Czerpie z doświadczenia znanego na całym świecie włoskiego tygodnika „Famiglia Cristiana”, który był inspiracją do stworzenia czasopisma o współczesnej polskiej rodzinie. Magazyn będzie można kupić w punktach Ruch-u, Kolportera, EMPiK-ach i parafiach. Nakład pierwszych numerów – 100.000 egz., objętość – 96 stron.

Poprzednie Następne