Espresso - Strona 3804 z 5499 - Marketing przy Kawie

Espresso

23 stycznia 2009

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
23.01.2009

Makdonaldyzacja społeczeństwa

Czym jest Makdonaldyzacja? Definicja podana we wstępie określa ją następująco: "Jest to proces, na mocy którego zasady prowadzenia restauracji szybkiej obsługi upowszechniają się, zagarniając coraz większe połacie życia społecznego w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie". Ludzie, którzy Makdonaldyzują zbiorowe żywienie, ale także służbę zdrowia, oświatę, sprzedaż detaliczną, nawet usługi seksualne, pragną czynić to wydajnie: dla klienta - tanio, dla społeczeństwa masowo, a dla właścicieli - z dużym zyskiem. Triumfy Makdonaldyzacji zbiegają się w czasie z całkowitym załamaniem się wszelkich ideologii, które oferowały masom obietnicę lepszego. Ritzer nie waha się przed kasandrycznymi proroctwami, ale sądzi, że należy się tej historycznej konieczności Makdonaldyzacji sprzeciwić.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
23.01.2009

Marketing B2B w praktyce gospodarczej

Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały zostały poświęcone procesom relacji zachodzących pomiędzy podmiotami działającymi na omawianym rynku, takim jak kształtowanie się więzi partnerskich, złożoność problemów związanych z podejmowaniem decyzji zakupu. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano specyfikę wykorzystania elementów marketingu-mix oraz dostawców oferujących produkty nabywcom instytucjonalnym. Szczególną uwagę zwrócono w tych rozważaniach na rolę marki, która nie zawsze jest dostatecznie doceniana na rynku przedsiębiorstw, jak na rynku dóbr konsumpcyjnych. Ostatni rozdział został poświęcony zaprezentowaniu przykładów strategii realizowanych na rynku B2B.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
23.01.2009

Upadek reklamy i wzlot public relations

W swojej najnowszej książce Al Ries i Laura Ries - znani specjaliści z dziedziny marketingu - nakłaniają do odejścia od reklamy jako głównego narzędzia marketingu na rzecz public relations. Bardzo długo reklama była pierwszoplanowym sposobem dotarcia do klienta i na nią przeznaczono największe środki. Ta era już się kończy. Teraz główny nacisk trzeba położyć na narzędzia z zakresu public relations, a reklamę stosować tylko pomocniczo.

Poprzednie Następne