Espresso

11 lipca 2008

10 lipca 2008

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2
10.07.2008

Raport Visa Europe: tendencje w handlu detalicznym w okresie do lat 2012-15

Druga część raportu sporządzonego na zlecenie organizacji Visa Europe przewiduje ogromne zmiany w handlu detalicznym w nadchodzących latach. Detaliści z całej Europy, zapytani o prognozy na okres do lat 2012-15, wskazali na kilka istotnych czynników, takich jak: odpowiedzialność społeczna biznesu, nowe technologie płatnicze oraz zwyczaje i zachowania klientów, które w ich mniemaniu gruntownie przeobrażają ich placówki oraz całą branżę.

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
10.07.2008

Utrzymujący się wzrost cen żywności powoduje radykalne zmiany w trendach konsumenckich

Według nowego raportu Deloitte „Żywność i napoje 2012 – przedsmak tego, co nas czeka” rosnące ceny towarów stają się „nową rzeczywistością”. Od 2000 roku ceny ryżu i kukurydzy na świecie podwoiły się, a ceny pszenicy nawet potroiły. Zmiany te mają bardzo dotkliwy wpływ na zachowania konsumentów oraz strategie zarówno firm detalicznych, dostawców jak i producentów. Skutki rosnących kosztów zakupu podstawowych towarów oraz brak pewności co do bezpieczeństwa dostaw żywności pogłębiają niepewność ekonomiczną konsumentów na całym świecie.

Poprzednie Następne