Espresso

24 marca 2009

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
24.03.2009

Edukacja ramię w ramię z biznesem

17 marca 2009 r. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej podpisano porozumienie w kwestii współpracy w zakresie m in. badań, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wzajemnej promocji. Jego sygnatariuszami zostali: ze strony Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej: rektor prof. dr hab. Andrzej Eliasz i Dyrektor Instytutu Psychologii Ekonomicznej prof. dr hab. Andrzej Falkowski, zaś ze strony Cityboard Media - członek zarządu, Marcin Stan.

Poprzednie Następne