Espresso

26 lipca 2011

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
26.07.2011

Europejskie Forum „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”

Europejskie Forum „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” odbędzie się w dniach 24–25 listopada 2011 roku w siedzibie Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Skierowane jest m.in. do pracowników naukowych zajmujących się marketingiem, praktyków związanych z instytucjami naukowymi, uczelniami, instytutami badawczymi. Po zakończeniu forum ukaże się punktowana monografia naukowa w językach: polskim i angielskim. Do 15 września można zgłaszać referaty.

25 lipca 2011

Poprzednie Następne