Espresso

8 lipca 2016

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
8.07.2016

Silver generation coraz ważniejsza w strategiach handlowców i producentów FMCG (infografika)

Rośnie grupa konsumentów zwana umownie silver generation. Jednocześnie wzrasta jej znaczenie m.in. dla handlu i sektora FMCG. Obecnie udział tej grupy w całkowitej wartości zakupów dokonywanych przez polskie gospodarstwa domowe wynosi 29,9%. Z estymacji przeprowadzonych przez analityków GfK w ramach badania „Silver Generation” wynika, że w 2035 r. udział ten wzrośnie do 36,9%.

7 lipca 2016

Poprzednie Następne