Oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Agencji Public Relations w związku z agencją R4S
  • 0
  • 1
19.11.2020

Oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Agencji Public Relations w związku z agencją R4S

Nowo powstałe Stowarzyszenie Agencji Public Relations, którego członkiem założycielskim jest m.in. R4S Consulting, wydało oświadczenie w sprawie tej agencji. Ma to związek z doniesieniami o niewłaściwych działaniach firmy.

Założycielem R4S jest Adam Hoffman, były poseł PiS oraz rzecznik prasowy tej partii. W ostatnich dniach media informują, że agencja miała być pośrednikiem między biznesem a obecnym rządem. Jak można przeczytać na łamach „Gazety Wyborczej”:

„R4S, firmowana przez byłych prominentnych działaczy PiS, szybko zyskuje renomę – jak coś trzeba załatwić z nową władzą, to właśnie przez nich. Ponadto stanowisko ministra skarbu państwa obejmuje Jackiewicz, czyli jeden z bohaterów feralnej wyprawy do Madrytu. […] Klientom R4S radzi np., by sponsorowali wydarzenia o charakterze »patriotycznym«, miłe dla oka i ucha nowej władzy”.

Wcześniej w tej sprawie głos zabrał też zarząd Związku Firm Public Relations.

Oświadczenie Stowarzyszenia Agencji Public Relations
Jak informowaliśmy w dniach poprzednich, zarząd Stowarzyszenia Agencji Public Relations już w poniedziałek rano (16 listopada br.) poprosił o wyjaśnienia kontrowersji pojawiających się w mediach w temacie działań agencji R4S. W środę późnym popołudniem uzyskaliśmy szczegółowe odpowiedzi od agencji. Na czwartkowym posiedzeniu zarządu dokument ten został przekazany do analizy członkom kierownictwa SAPR. Już wiemy, że będziemy mieli dodatkowe pytania.

Jako zarząd SAPR bardzo chcemy podkreślić, że dopiero po pełnym uzyskaniu wiedzy w temacie, wysłuchaniu stron będzie możliwe dokonywanie ocen i ewentualne podejmowanie decyzji. Takie są elementarne zasady uczciwości w wydawaniu ocen i opinii.

Wymaga tego nie tylko uczciwość, ale i profesjonalizm, rzetelność, a przede wszystkim etyka jakiegokolwiek podmiotu zajmującego się obrotem informacją. Zwłaszcza jeśli wiąże się z wydawaniem opinii na temat kogokolwiek.

Jednoznacznie wskazują na to „Standardy profesjonalnego public relations” opracowane przez zespół naukowców i praktyków będących autorytetami branży PR. Standardy te mówią, że „uniwersalnym i branżowym zobowiązaniem oraz wartością dla profesjonalistów public relations jest przestrzeganie zasad wiarygodnego komunikowania w formułowaniu opinii i idei”. Według tych standardów „narusza powyższe zobowiązania ten, kto nie uznaje prawa różnych grup otoczenia do (…), poznawania i oceny faktów i zdarzeń dotyczących zleceniodawcy, ważnych i interesujących dla tych grup, do zaprezentowania swojego stanowiska i poglądu na ten temat”.

Dlatego zarząd SAPR uważa za niezgodne ze standardami profesjonalnego PR, a także z zasadami etyki wydawanie opinii na temat jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego, a w szczególności wyrokującej, czy firma ta w ogóle jest agencją PR, bez wysłuchania, a nawet bez podjęcia próby uzyskania informacji od podmiotu, który następnie zostaje arbitralnie i publicznie potępiony.

Jednocześnie pragniemy zapewnić wszystkie agencje członkowskie SAPR, a także niezrzeszone oraz zainteresowane uczestnictwem w rzetelnych organizacjach samoregulacyjnych branży PR, jak i dowolne podmioty, które staną się lub mogłyby stać się przedmiotem wydawania opinii przez władze SAPR, iż mogą liczyć na rzetelne, uczciwe i sprawiedliwe wysłuchanie w przypadku ewentualnie stawianych zarzutów. Rzetelność taka, w głębokim przekonaniu zarządu SAPR, jest szczególnie niezbędna w obecnej dobie fake news, hejtu i instrumentalnego wykorzystywania niepełnych informacji do walki gospodarczej, politycznej lub społecznej.

  • 1
oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Agencji Public Relations

Oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Agencji Public Relations

 

19 listopada 2020