Oświadczenie Polskiej Fundacji Narodowej w sprawie ugody z Fundacją Navigare
  • 0
  • 0
29.06.2018

Oświadczenie Polskiej Fundacji Narodowej w sprawie ugody z Fundacją Navigare

Polska Fundacja Narodowa poinformowała, że 27 czerwca 2018 r. zawarła ugodę z Fundacją Navigare. Dotyczy ona zakończenia współpracy przy realizacji projektu „Polska 100”.

Oświadczenie Polskiej Fundacji Narodowej w sprawie ugody z Fundacją Navigare:
Polska Fundacja Narodowa i Fundacja Navigare zawarły dnia 27 czerwca 2018 r. ugodę o zakończeniu współpracy przy realizacji projektu „Polska 100”.

Strony wyrażają ubolewanie, iż do zakończenia współpracy doszło w efekcie zdarzeń i faktów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu. Jednocześnie strony zgadzają się, że dla dobra projektu sportowego polegającego na udziale w regatach oceanicznych, jak też wizerunku Polski i dalszych działań oraz projektów realizowanych przez Polską Fundację Narodową – zakończenie współpracy jest rozwiązaniem najlepszym.

Polska Fundacja Narodowa reprezentowana przez prezesa Cezarego Andrzeja Jurkiewicza i Fundacja Navigare reprezentowana wyłącznie przez prezesa Piotra Obidzińskiego oświadczają, że zawarte porozumienie rozwiązuje i zamyka wszelkie kwestie dotyczące realizacji projektu przez Fundację Navigare, w tym wszystkie rozliczenia finansowe.

Strony informują, że podmioty powiązane z panem Mateuszem Kusznierewiczem dokonały korekt wadliwych faktur, które zostały zaakceptowane przez Fundację Navigare. Strony wyraziły zgodę na opublikowanie dokumentów związanych z korektami faktur oraz zajęciem egzekucyjnym komornika. W związku z powyższym budżet projektu został należycie skorygowany i zabezpieczony. Panu Mateuszowi Kusznierewiczowi nie przysługiwało i nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu realizacji projektu.

W ramach projektu „Polska 100” Mateusz Kusznierewicz wraz z załogą miał w czerwcu wyruszyć w dwuletni rejs dookoła świata. Celem miała być promocja Polski i uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jacht miał odwiedzić 100 portów na pięciu kontynentach i wziąć udział w najważniejszych regatach na świecie.

Głównym partnerem strategicznym projektu była Polska Fundacja Narodowa, która miała przekazać jacht i pomóc sfinansować rejs.

Andersen

2 tygodnie temu

Przemielyly go i wypluly... razem z budą, tfu, jachtem.

Szkoda mi go?
Wcale, wszedł w polytyke.
Niepotrzebnie.

29 czerwca 2018

28 czerwca 2018