Optymistycznie o wpływie AI na komunikację i biznes – wyniki badania
 • 0
 • 0
14.02.2019

Optymistycznie o wpływie AI na komunikację i biznes – wyniki badania

Liderzy komunikacji odpowiedzialni w przedsiębiorstwach za PR, reklamę i marketing podchodzą do sztucznej inteligencji z zaskakująco dużą dozą zaufania i optymizmu. Ogólnoświatowe badanie przeprowadzone przez MSL we współpracy z Publicis.Sapient wykazało, że specjaliści od komunikacji coraz częściej pełnią rolę propagatorów i popularyzatorów AI w strukturach firmy. Wyniki badań zostały opublikowane w raporcie „Powered by AI: Communications and Marketing in the Algorithm Age”.

Skąd ten entuzjazm co do AI?
Dla zdecydowanej większości respondentów (83%) znajomość technologii AI jest kwestią priorytetową. Więcej niż dwóch na trzech ankietowanych uważa się za swego rodzaju ekspertów w tej dziedzinie.

W wielu wypadkach liderzy komunikacji zdobywali wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji na własną rękę, a nie dzięki organizowanym przez firmę programom szkoleniowym. Mimo to zdecydowana większość z nich jest zdania, że kształcenie pracowników w tym zakresie jest konieczne.

84% badanych uważa także, że programy szkoleniowe i edukacyjne z zakresu AI są niezbędne firmom, które aspirują do tytułu liderów rynku. Tym bardziej dziwi fakt, że pracodawcy zaledwie 29% respondentów inwestują w kształcenie pracowników w zakresie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Liderzy komunikacji odnoszą się z entuzjazmem nie tylko do potencjału, jaki niesie ze sobą sztuczna inteligencja, ale także jej potencjalnego wpływu na przyszłość branży komunikacyjnej. 55% respondentów z całego świata deklaruje pozytywny stosunek do AI, z czego 38% ma co do tego rodzaju rozwiązań technologicznych mieszane uczucia. Oznacza to, że 90% badanych wykazuje umiarkowany optymizm, jeśli chodzi o wpływ sztucznej inteligencji na przyszłość branży komunikacyjnej.

Respondenci z Chin (78%), Indii (73%), Brazylii (66%), Stanów Zjednoczonych (65%), Włoch (51%) i Francji (48%) pozytywnie odnoszą się do perspektywy branży komunikacyjnej opartej na sztucznej inteligencji. Większość ankietowanych z Polski (57%), Niemiec (52%) i Wielkiej Brytanii (47%) jest zdania, że tego rodzaju zmiany będą miały zarówno pozytywne, jak i negatywne następstwa.

Czarne scenariusze przewidujące całkowite zastąpienie ludzi przez maszyny wyposażone w sztuczną inteligencję istnieją od lat. Mimo to jedynie niewielka część respondentów obawia się, że ich miejsca pracy zostaną zajęte przez roboty. Mniej niż 20% liderów komunikacji wymienia utratę pracy jako główne zmartwienie związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Jednocześnie kwestia ta nie pozostaje bez znaczenia dla dalszego rozwoju technologicznego opartego na sztucznej inteligencji.

Zdaniem Rasheda Haqa, lidera w obszarze sztucznej inteligencji i wiceprezesa grupy Publicis.Sapient, liderzy komunikacji przy pierwszym zetknięciu ze sztuczną inteligencją często nie do końca rozumieją, jakie podejście przyjąć. Haq wskazuje na konieczność ścisłej współpracy pomiędzy specjalistami komunikacji a kierownictwem odpowiedzialnym za innowacje.

Eksperci z MSL i Publicis.Sapient zgodnie twierdzą, że rozwój sztucznej inteligencji doprowadzi do powstania przepaści między czerpiącymi z rozwiązań opartych na AI i tymi, którzy zupełnie je zignorują.

Przewidywania dotyczące sztucznej inteligencji w komunikacji
Według przeprowadzonego badania liderzy komunikacji spodziewają się, że z czasem ich firmy zaczną korzystać z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w takich obszarach jak komunikacja i HR. Wykorzystają je do celów marketingowych, badawczych, strategicznych i szkoleniowych.

Eksperci z MSL i Publicis.Sapient opracowali 11 prognoz dotyczących wpływu AI na rolę specjalistów od komunikacji w nadchodzących latach. Podstawę stanowią wyniki badania, wiedza specjalistyczna i analiza trendów.

 1. AI pozostanie dla specjalistów od komunikacji kwestią priorytetową. Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w relacjach międzyludzkich. W dłuższej perspektywie doprowadzi to do zmian zachowań społecznych związanych z konsumpcją informacji. Komunikacja musi te zmiany odzwierciedlać. Specjaliści tej dziedziny już dostrzegają potrzebę zdobywania wiedzy fachowej z zakresu sztucznej inteligencji. Z czasem będzie ona coraz większa.
 2. AI wpłynie na zmianę relacji pomiędzy specjalistami od komunikacji a ekspertami w dziedzinie technologii informatycznych. Komunikacja i IT, które od zawsze funkcjonowały jako odrębne działy, połączą siły, aby rozwijać, opracowywać i obsługiwać kolejne zastosowania AI. Specjaliści komunikacji będą przewodzić tej zmianie w relacjach. Przedstawiciele obu obszarów nawiążą zaś współpracę w zakresie rozwiązań komunikacyjnych opartych na technologii.
 3. AI pomoże specjalistom ds. komunikacji lepiej wykonywać swoje obowiązki. Zastosowanie sztucznej inteligencji pozwoli na bardziej dogłębną i dokładniejszą analizę rynku oraz zachowań konsumentów. Umożliwi to ekspertom w zakresie komunikacji tworzenie bardziej ekspresyjnych komunikatów dla marek i interesariuszy. W epoce rozproszonej uwagi wprowadzanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji zapewni przewagę nad konkurencją.
 4. AI uczyni przeprowadzane pomiary bardziej pewnymi. Rozwiązania oparte na sztucznej technologii pozwolą reklamodawcom na dokładniejszą ocenę skuteczności kampanii. Dzięki bardziej precyzyjnym i efektywnym narzędziom będą oni mogli szybciej i lepiej dostosowywać komunikaty. Będą też rozpoznawać najlepiej funkcjonujące platformy i najwartościowsze treści, aby odpowiednio przekierowywać inwestycje, wspierając te, które przynoszą największe korzyści.
 5. AI sprawi, że praca ekspertów komunikacji stanie się znacznie ciekawsza. Sztuczna inteligencja wpłynie na codzienne funkcjonowanie specjalistów od komunikacji. Pozwoli ograniczyć czas poświęcany na rutynowe czynności, takie jak monitorowanie, przygotowywanie raportów, przeglądanie wiadomości i analizowanie nastrojów. Dzięki temu będą oni mogli skupić się na przydatnych informacjach, przełomowych, kreatywnych rozwiązaniach i bardziej ukierunkowanych strategiach.
 6. Dzięki AI marki będą funkcjonować w sposób bardziej precyzyjny i transparentny. Pod wpływem technologii relacje pomiędzy markami a konsumentami staną się coraz bardziej przejrzyste. W miarę tego procesu marki będą musiały przywiązywać coraz większą wagę do odpowiedniego pozycjonowania. Z czasem zaczną budować swoją osobowość tak, aby odpowiadała zaawansowanemu technologicznie rynkowi, interesariuszom i konkurentom, którzy z pewnością zauważą wszelkie niezgodności. Trudniejsze stanie się odbieganie od potwierdzonego faktami stanu rzeczywistego.
 7. AI wpłynie na zmianę relacji między marką a konsumentem. Dostępność zaawansowanych rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego skłoni coraz więcej marek do korzystania z technologii opartych na sztucznej inteligencji. Mowa tu np. o chatbotach przy wchodzeniu w relacje z klientami. Zapewniając szybkie i rzetelne wsparcie przez całą dobę, sztuczna inteligencja sprawi, że obsługa klienta wzniesie się na nowy poziom. Zadaniem marek będzie znalezienie skutecznych sposobów wyłapania kwestii wymagających indywidualnego podejścia, skomplikowanych, którymi sztuczna inteligencja nie będzie w stanie odpowiednio się zająć.
 8. AI pociągnie za sobą dalszy rozwój hiperpersonalizacji. Marki będą tworzyć zindywidualizowaną komunikację za pośrednictwem platform, z których korzystają ich klienci. Funkcje takie jak spersonalizowane powiadomienia push uczynią ścieżkę konsumenta bardziej atrakcyjną, jednolitą i wyjątkową.
 9. AI zmieni podejście do kwestii etyki. Rosnące wykorzystanie technologii opartych na sztucznej inteligencji sprawi, że w centrum zainteresowania znajdą się takie kwestie etyczne, jak ochrona danych czy bezpieczeństwo konsumentów. Specjaliści od komunikacji będą tworzyć i wprowadzać nowe normy etyczne odpowiadające potrzebom ery algorytmów.
 10. AI doprowadzi do zmian w strukturach agencji komunikacji i zespołów odpowiedzialnych za komunikację. Sztuczna inteligencja przejmie obowiązki niektórych pracowników, wzbogaci pracę innych. Jednocześnie zrewolucjonizuje sposób, w jaki zespoły odpowiedzialne za komunikację wykonują pracę oraz wpłynie na zmianę relacji między nimi. Procesy pracy i relacje pomiędzy zespołami i ich członkami będą ulegać stopniowym zmianom, stając się kluczowym czynnikiem sukcesu.
 11. AI nie zastąpi ludzi, lecz jedynie zmieni pełnione przez nich funkcje z korzyścią dla ich sprawności i inteligencji. Stosowanie w miejscu pracy rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję ma więcej pozytywnych niż negatywnych stron. Uzyskana dzięki nim wiedza umożliwi lepsze zrozumienie interesariuszy, rynków i wykonywanej pracy. Pozwoli zaoszczędzić czas, poprawić wydajność i produktywność.

Cały raport w języku angielskim można znaleźć na stronie www.mslgroup.com.

14 lutego 2019

13 lutego 2019