Oczekiwania przedstawicieli mediów wobec współpracy z KRRiT przy projekcie badania mediów
  • 0
  • 0
21.06.2019

Oczekiwania przedstawicieli mediów wobec współpracy z KRRiT przy projekcie badania mediów

Przedstawiciele nadawców telewizyjnych, radiowych oraz wydawców internetowych podtrzymują swoją wolę współpracy z KRRiT nad stworzeniem wspólnego badania mediów. Oczekują jednak szerszego udziału i partnerskiej współpracy w realizacji projektu.

7 czerwca w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) odbyło się kolejne spotkanie, którego tematem był postęp prac w projekcie badania mediów. Projekt realizuje zespół Telemetria Polska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele spółek mediowych z rynków internetowego, telewizyjnego i radiowego, skupieni w ramach grup:

  • Media Owners Committees (MOC),
  • organizacji branżowych (SAR i Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA),
  • Instytutu Łączności i SGH,

a także firm:

  • PBS (realizującej badanie pilotażowe),
  • Synerise.

Podczas spotkania KRRiT przedstawiła status prac w projekcie. Przedstawiciele mediów przygotowali szereg uwag i pytań. Dotyczyły one strategii oraz założeń projektu, formy współpracy KRRiT z rynkiem, a także finansowania i komunikacji w projekcie.

Pierwszym dyskutowanym podczas spotkania tematem była strategia projektu. Przedstawiciele spółek mediowych uważają, że nadal jej brakuje. KRRiT nie zdefiniowała założeń i kryteriów oceny projektu, nie stworzyła docelowego planu i harmonogramu działań. Nie określiła też obszarów mediów i sposobów ich mierzenia. Należało to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac pilotażowych i we współpracy z przedstawicielami rynku.

Przedstawiciele mediów zwrócili również uwagę, że za każdym razem na spotkaniach statusowych KRRiT przedstawia mocno zmodyfikowany plan i harmonogram projektu. Wprowadza to chaos w realizowane prace i uniemożliwia ocenę postępów.

Drugim z dyskutowanych obszarów była forma współpracy i model finansowania badania. KRRiT podkreśliła, że chce współpracować docelowo tylko z organizacją typu JIC (Joint Industry Committee). Ma ona zostać zainicjowana przez regulatora i być wspierana przez przedstawicieli mediów oraz innych organizacji branżowych.

Jej zadaniami będą: nadzór nad badaniem i zapewnienie długofalowego finansowania. Zanim powstanie JIC, Krajowa Rada zapowiedziała powołanie zespołów eksperckiego, naukowego i klienckiego. Mają one współpracować z zespołem Telemetrii Polskiej, co ogłoszono w komunikacie z 7 czerwca 2019 r.

Przedstawiciele spółek mediowych z rynków internetowego, telewizyjnego i radiowego wolą pozostać przy obecnej formie współpracy. Skupili się oni w ramach trzech grup typu MOC, które oczekują regularnych spotykań z KRRiT.

– Grupy nadawców naturalnie zintegrowały się w ramach prac nad definiowaniem założeń badań mediów. Próba stworzenia na siłę JIC, a także budowy innych zespołów jest działaniem w tej chwili niepotrzebnym. Nie wiadomo, kiedy powstanie JIC. Natomiast KRRiT może korzystać z wiedzy eksperckiej i pełnego zaangażowania poszczególnych grup nadawców, czego niestety nie robi. Zamiast tworzyć kolejne struktury, lepiej pozwolić przedstawicielom rynku na pełne włączenie się w prace komitetu sterującego projektem i dołączenie do grup projektowych –
mówi Paweł Laskowski z MOC Internet.

Trzecim dyskutowanym obszarem był budżet projektu. Przedstawiciele mediów byli zaskoczeni brakiem szczegółowych danych finansowych dotyczących realizowanych prac. Wcześniej KRRiT informowała o wydaniu 15 mln zł w ubiegłym roku oraz planach wydania 40 mln zł w bieżącym roku. W trakcie spotkania 7 czerwca podała zupełnie inne dane: do tej pory wydano 2 mln zł, a na ten rok planowane jest wydanie 20 mln zł.

Przedstawiciele spółek mediowych i KRRiT dyskutowali również o zapewnieniu sprawnej komunikacji w projekcie. Krajowa Rada odpowiedziała na wyrażane wcześniej oczekiwania. Zapewniła, że w ciągu około dwóch tygodni uruchomi serwis internetowy, bazę dokumentów, regularną wysyłkę newsletterów i narzędzie do pracy grupowej.

– Jeśli konsultacje z rynkiem mają przebiegać sprawnie, oczekujemy także wglądu w dokumentację projektową i poszczególne etapy realizacji prac. Zgłaszaliśmy to wielokrotnie wcześniej, na razie niestety bez rezultatu – komentuje dodaje Przemysław Demianowski z MOC Radio.

Przedstawiciele mediów oczekiwali też rozszerzenia zakresu konsultowanych spraw.

Dyskusji wymagała np. realizacja całego badania pilotażowego: od wyboru podwykonawców i urządzeń pomiarowych po dobór próby. Rola przedstawicieli mediów została jednak sprowadzona do samego opiniowania stworzonego przez SGH na zlecenie KRRiT kwestionariusza, przy czym status uwag i materiałów przekazanych do KRRiT pozostał nieznany. Przedstawiciele projektu Telemetria Polska korzystają z uwag nadawców w dowolny sposób, bez partnerskiej współpracy – mówi Przemysław Broniszewski z MOC TV.

Rozmowy trwały kilka godzin. Pomimo to nadal istnieje szereg kluczowych z perspektywy mediów elementów, które ze względu na formułę spotkania nie zostały na nim poruszone lub gruntownie przedyskutowane. Należy do nich m.in. z góry przyjęte przez KRRiT założenie oparcia panelu na reprezentacji gospodarstw domowych. Przedstawiciele mediów mają do niego szereg zastrzeżeń.

Przedstawiciele mediów podtrzymują wolę dalszej współpracy z KRRiT nad projektem badania mediów. Nadal deklarują współpracę, ale oczekują od KRRiT relacji opartej na partnerskich zasadach, zapewniających realny wpływ na prace zespołu Telemetria Polska. Wiąże się to z przekazywaniem dokumentacji projektowej oraz transparentnym dostępem do kluczowych danych.

Niezależnie od prac prowadzonych przez Telemetria Polska przedstawiciele mediów zamierzają wypracować standard badania mediów. Po akceptacji wszystkich stron przedłożą go jako wspólną rekomendację.

21 czerwca 2019

20 czerwca 2019