Nowy start. Czy pandemia jest szansą dla młodych Polek? Badanie IQS
  • 0
  • 1
18.06.2020

Nowy start. Czy pandemia jest szansą dla młodych Polek? Badanie IQS

Pandemia to czas, który zmienił życie codzienne i zawodowe wielu Polek, ale również ich nawyki. Kobiety nie mogą doczekać się przede wszystkim normalności – tak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą IQS na zlecenie Promedica24.

Zmiany w domu i w pracy
Jak pokazują wyniki badania, pandemia ma największy wpływ na najmłodsze Polki. W grupie wiekowej 25–34 lata 80% kobiet częściej niż wcześniej gotuje posiłki. 70% ma więcej czasu dla bliskich, a dwie na trzy kobiety znajdują zdecydowanie więcej czasu dla siebie. Polki stały się również bardziej oszczędne (53%) oraz lepiej zorganizowane (55%).

Co ciekawe, kobiety deklarują, że pandemia nie ma większego wpływu na ich związki. Nie są ani zmęczone, ani podekscytowane możliwością spędzania większej ilości czasu z partnerami.

W dobie pandemii zmieniło się jednak nie tylko życie codzienne kobiet. Podejście Polek uległo zmianie również pod względem zawodowym. 44% zapytanych w wieku 25–34 lata oraz 37% w wieku 35–44 lata deklaruje, że mimo posiadania pracy wyraża chęć jej zmiany. To właśnie w najmłodszej grupie wiekowej Polki są bardziej otwarte na zatrudnienie. 36% najmłodszych kobiet byłoby gotowych podjąć sezonową pracę poza Polską, 34% pracę tymczasową lub na okresowym kontrakcie, a 31% stałą.

Jak się okazuje, nie dla wszystkich młodych kobiet wyjazd do pracy poza Polską byłby nowym doświadczeniem. 28% Polek w wieku 25–34 lata co najmniej raz w życiu wyjechało za granicę do pracy sezonowej. W przypadku pracy na kontrakcie oraz pracy stałej odsetek ten wynosi 13%.

O badaniu
Badanie IQS na zlecenie Promedica24 przeprowadzone zostało między 30 kwietnia a 4 maja 2020 r. metodą CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej, ogólnopolskiej grupie 800 kobiet w wieku 25–64 lata.

  • 1
badanie IQS

Badanie IQS

18 czerwca 2020