Nowe kategorie w 22. edycji Effie Awards Poland
 • 0
 • 3
8.06.2021

Nowe kategorie w 22. edycji Effie Awards Poland

Non-Profit & Public Service, Positive Influence oraz React & Defend – to kategorie utworzone i zmodyfikowane na podstawie wniosków z poprzedniej edycji Effie Awards. Ubiegłoroczna kategoria Positive Change została podzielona na dwie nowe. Oddzielone zostały tym samym kampanie charytatywne podmiotów komercyjnych od działalności podmiotów publicznych i NGO.

Doprecyzowano kwalifikatory w zeszłorocznej kategorii React & Sustain. Poświęcono ją przede wszystkim kampaniom defensywnym jako najtrudniejszym warsztatowo.

Od 2020 r. obserwujemy mocny zwrot ku działaniom i kampaniom prospołecznym i eko zarówno wśród firm, jak i w sektorze publicznym. Ogromny wpływ na tę zmianę ma przewartościowywanie priorytetów w skali światowej. Przyczynkiem do tej sytuacji jest na pewno pandemia, ale to niejedyny jej efekt w sektorze komunikacji marketingowej.

Negatywny trend waloryzowania ciągłego wzrostu w biznesie oraz COVID-19 stworzyły warunki, w których reklamodawcy i specjaliści marketingu wspinają się na szczyty możliwości, by stworzyć kampanię obronną i zapewnić stabilność marki lub firmy. Tym właśnie wyzwaniom będą poświęcone kategorie Positive Influence, Non-Profit & Public Service oraz React & Defend.

W tej edycji Effie Awards na znaczeniu zyskują skomplikowane w ocenie kampanie defensywne.

– Zmodyfikowana kategoria React & Defend ma na celu ocenę tych działań firm i marek, które w obliczu czynników wyłącznie zewnętrznych biznesowych lub pozabiznesowych przyjęły taktykę broniącą pozycji na rynku. Są to kampanie trudne do uchwycenia na poziomie KPI, ale także w słowach czy opisach. Nie znajdziemy w nich spektakularnych wzrostów sprzedaży czy zmian w wizerunku. Tutaj celem jest zachowanie statusu constans przy niesprzyjających warunkach.

Pandemia przyczyniła się do tego, że działania defensywne w końcu zaczęły być widoczne, zaczęto o nich mówić. To bardzo ważne z perspektywy doświadczenia i rozwoju całego sektora komunikacji marketingowej – podkreślił Tomasz Bartnik z One Eleven, członek komitetu organizacyjnego Effie Awards, współtwórca zmian w kategorii specjalnej React & Defend.

W tej kategorii nie będzie nagradzany brak działań, który pozwala utrzymywać pozycję w wyniku braku bądź słabości aktywności konkurencji. Dla jurorów kluczowe będą: odpowiednia identyfikacja, opis i estymacja oraz kwantyfikacja potencjalnego wpływu czynnika zewnętrznego, względem którego następuje reakcja lub obrona.

W kategorii Positive Influence jurorzy będą oceniać działania zrealizowane przez sektor prywatny. Znajdą się tam zatem wszelkiego rodzaju kampanie z obszaru zrównoważonego rozwoju ESG (Environmental, Social & Governance).

– Europa jest w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o świadomość i realizację działań zrównoważonych. Trend ten rośnie w szybkim tempie, szczególnie ze względu na ramy regulacyjne, a także korzystanie z ratingu ESG przez banki czy inwestorów. Według Deloitte, w związku z wybuchem pandemii COVID-19 modele biznesowe uwzględniające czynniki ESG są mniej narażone na negatywny wpływ zakłóceń spowodowanych np. technologią czy regulacjami, co w perspektywie długoterminowej zapewnia im przewagę konkurencyjną.

Ponadto ostatnie miesiące pokazują, że firmy uwzględniające czynniki związane z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym są w wielu wypadkach lepiej przygotowane na zarządzanie kryzysowe – powiedziała Barbara Niedziela, strategy director w Agencji 2012, członkini komitetu organizacyjnego Effie Awards 2021, współtwórczyni kategorii Positive Influence.

Do kategorii Positive Influence powinny być zgłaszane działania komunikacyjne podmiotów o profilu komercyjnym oraz fundacji podmiotów o profilu komercyjnym, które w ramach swojej działalności w istotny sposób wspierały działania prospołeczne, prośrodowiskowe, różnorodne zmiany systemowe wynikające np. z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Cause). Będzie to także właściwa kategoria do zgłaszania całościowych programów marketingowych podmiotów o profilu komercyjnym, które działania prospołeczne lub prośrodowiskowe wpisały we własną filozofię funkcjonowania na rynku (Purpose).

Non-Profit & Public Service to kategoria dla kampanii prowadzonych przez organizacje pozarządowe, administrację publiczną, NGO-sy lub grupy nieformalne. Obejmuje wszelkie działania komunikacyjne tworzone w interesie społecznym czy publicznym, wspierające ważne wartości lub idee – edukacja, świadomość, zmiana postaw społecznych.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń do kategorii można znaleźć na stronie awards.effie.pl/. Przesyłanie zgłoszeń będzie możliwe w czterech wyznaczonych terminach:

 • I termin: upłynął
 • II termin: 31.05 (od godz.17:01) – 21.06 (do godz. 17:00 włącznie)
 • III termin: 21.06 (od godz.17:01) – 12.07 (do godz. 17:00 włącznie)
 • IV termin: 12.07 (od godz. 17:01) – 23.07 (do godz. 17:00 włącznie)

Marketing przy Kawie jest patronem medialnym konkursu.

 • 3
Nowe kategorie w 22. edycji Effie Awards Poland

Nowe kategorie w 22. edycji Effie Awards Poland: Non-Profit & Public Service

Nowe kategorie w 22. edycji Effie Awards Poland

Positive Influence

Nowe kategorie w 22. edycji Effie Awards Poland

React & Defend

8 czerwca 2021

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
8.06.2021

„Każda z nas” – ruszyła kampania Avonu na rzecz kobiet przechodzących przez raka

Każda z nas chce, by ją usłyszano. Każda z nas chce dbać o siebie i mieć kosmetyki dopasowane do swoich potrzeb. Każda z nas – bez względu na stan zdrowia. To właśnie pod hasłem „Każda z nas” Avon startuje z nową kampanią, która ma wspierać kobiety przechodzące przez raka. W ofercie marki pojawił się też produkt do pielęgnacji szczególnie delikatnej skóry głowy.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
8.06.2021

Stawiamy na łatwość, szybkość i dostępność, czyli ścieżki zakupowe Polaków w 2021 r.

Epidemia, zamknięcie sklepów stacjonarnych i spędzanie większej ilości czasu w domu – wszystkie te czynniki znacząco wpłynęły na nasze zwyczaje zakupowe. Agencja badawcza Atena Research & Consulting sprawdziła, jaką ścieżkę zakupową konsumenci przechodzą od momentu poszukiwania produktu do finalizacji transakcji. 80% badanych twierdzi, że zakupy w Internecie są szybkie i łatwe, a ich ścieżki najczęściej rozpoczynają się na platformach handlowych – zaznacza tak 33% respondentów.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
8.06.2021

10% polskich konsumentów zostało wprowadzonych w błąd przy zakupie podrobionego produktu – pokazują wyniki badania

Z badania „Obywatele europejscy a własność intelektualna” przeprowadzonego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wynika, że konsumenci nadal mają trudności z rozróżnieniem towarów oryginalnych i podrobionych. 10% polskich konsumentów zostało wprowadzonych w błąd przy zakupie podrobionego produktu. 6,8% towarów importowanych do UE – o wartości 121 mld euro – to towary podrobione.