Niepewność i krótsze, spontaniczne wyjazdy. Plany wakacyjne Polaków u progu trzeciej fali pandemii
 • 0
 • 6
23.03.2021

Niepewność i krótsze, spontaniczne wyjazdy. Plany wakacyjne Polaków u progu trzeciej fali pandemii

63,5% Polaków bierze pod uwagę, że ze względu na pandemię koronawirusa w ostatniej chwili będzie musiało zrezygnować z letnich planów urlopowych – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Europa Ubezpieczenia. Jednocześnie Covid-19 istotnie skrócił w badanej grupie Polaków średnią długość wyjazdu urlopowego.

W badaniu zapytano 750 osób z miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców o wpływ pandemii Covid-19 na ich plany związane z wypoczynkiem i aktywnym spędzaniem czasu wolnego. To osoby najbardziej aktywne i mobilne na rynku usług turystycznych i sportowych.

Zestawiając plany dotyczące tegorocznego wypoczynku z realnymi zachowaniami urlopowymi z 2019 r., widać wyraźnie, że pandemia wpłynęła na skrócenie czasu wyjazdu wakacyjnego. Jednocześnie blisko połowa badanych zgodziła się z twierdzeniem, że ze względu na koronawirusa częściej będzie wybierała się w najbliższym sezonie letnim na kilkudniowe, spontaniczne wyjazdy kosztem dłuższego, zaplanowanego wcześniej urlopu. Ten trudny dla wszystkich czas zmienił sposób planowania wakacyjnego wypoczynku. Przystosowanie się do tych trwałych zmian w zachowaniach Polaków będzie wyzwaniem dla branży ubezpieczeniowej – mówi Marat Nevretdinov, prezes Europa Ubezpieczenia.

41,3% respondentów deklaruje, że spędzi tegoroczne wakacje w Polsce, a 24,7% planuje wyjazd zagraniczny. 19,9% badanych osób nie wie jeszcze, co będzie robić latem. 15,9% spędzi urlop w miejscu swojego zamieszkania i w jego najbliższej okolicy. 9,3% przeznaczy go na przydomowe prace i porządki.

U progu trzeciej fali pandemii plany wakacyjne Polaków najlepiej opisuje jedno słowo: niepewność. Z jednej strony możemy się spodziewać szturmu na krajowe kurorty i obiekty turystyczne. Z drugiej strony, duża część badanych nie wie jeszcze, co będzie robić latem. Ze względu na często zmieniające się restrykcje wielu z nich decyzję dotyczącą wyjazdów będzie podejmować w ostatniej chwili. Jeśli dodamy do tego wysoki poziom gotowości do skorzystania z szybkich, krótkoterminowych ubezpieczeń – zadeklarowało go 45,8% respondentów – to możemy się spodziewać ogólnego wzrostu popytu na tego typu usługi – mówi Tomasz Janas, ekspert ds. ubezpieczeń podróżnych w Europa Ubezpieczenia.

Wśród aktywności, za którymi respondenci tęsknią najmocniej po roku trwania pandemii i wprowadzania ograniczeń związanych z aktywnym spędzaniem czasu wolnego, są:

 • spotkania towarzyskie ze znajomymi (67,6%),
 • wyjścia do restauracji (67,3% respondentów),
 • krótkie, spontaniczne wyjazdy 1- i 2-dniowe (61,9%).

Jednocześnie najmniej brakuje im zakupów w centrach handlowych. Tę aktywność wskazało 39,8% badanych.

O badaniu
Badanie przeprowadzono 9–10 marca 2021 r. metodą CAWI – wywiadu wspomaganego komputerowo za pomocą strony WWW. Skupiono się na mieszkańcach dużych i średnich miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) w wieku 20–45 lat, ze średnim i wyższym wykształceniem. Przebadano 750 osób.

 • 6
plany wakacyjne Polaków

Plany wakacyjne Polaków w 2021 roku

22 marca 2021

 • 1
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
22.03.2021

Zalando w kampanii opowiada o osobach, które pozostały wierne swoim przekonaniom

Zalando prezentuje kampanię „To wszystko zostaje tu z nami na dobre”. To opowieść o postaciach, które pozostały wierne swoim przekonaniom i stawiają na ciągły rozwój. Kampania ma pogłębić dialog o podstawowych wartościach, jakimi są różnorodność, inkluzywność i wzmacnianie pozycji kobiet. Te wartości inspirują ludzi na całym świecie do głębszego postrzegania takich kwestii, jak niebinarność czy ciałopozytywność – podkreśla brand.