Nielsen i Gemius mają obszary do poprawy po audycie fuzji danych OOH
 • 0
 • 1
12.12.2022

Nielsen i Gemius mają obszary do poprawy po audycie fuzji danych OOH

W ubiegłym roku pomiar widowni telewizyjnej dostarczany przez firmę Nielsen został poszerzony o dane oglądalności telewizji poza domem pochodzące z panelu Gemiusa. W tym celu Nielsen wdrożył proces fuzji łączący oba te zbiory danych. 12 grudnia z inicjatywy Moc TV (zrzeszenia nadawców telewizyjnych) międzynarodowa organizacja audytorska CESP, specjalizująca się w przeprowadzaniu audytów pomiaru mediów, dokonała oceny wprowadzonego rozwiązania.

Zakres audytu został podzielony na dwie części:

 1. Ocenę procesu zbierania danych przez firmę Gemius.
 2. Ocenę procesu fuzji danych wdrożoną przez firmę Nielsen.

We wrześniu ukazały się wyniki audytu dotyczącego pomiaru oglądalności poza domem. Przeprowadziła go firma Gemius.

Druga część audytu dotyczyła procesu fuzji na podstawie danych z okresu od lutego do kwietnia br. Po jego zakończeniu CESP pozytywnie ocenia proces łączenia danych mający na celu dostarczanie zagregowanych danych widowni w domu oraz poza domem.

W szczególności wysoko ocenia:

 • Wielkości obu paneli, które zostały powiększone, jako wystarczające, aby przeprowadzić proces fuzji.
 • Proces metodologiczny zastosowany w celu powiązania zmiennych wykorzystywanych do fuzji.
 • Algorytm dopasowywania, który zapewnia skuteczną fuzję pod względem wykorzystania danych widzów i jakości parowania osób.

Jednocześnie audytorzy CESP zwracają uwagę na obszary do poprawy w stosunku do obecnego procesu fuzji:

 • Poprawa zachowania struktury widzów oglądających telewizję poza domem po fuzji.
 • Zbadanie możliwości pełniejszego odzwierciedlenia wyników kanałów telewizyjnych oglądanych poza domem po fuzji. Rekomendację wystosowano w kontekście pojawiających się incydentalnie nieznacznych zmian w rankingu kanałów.

Ponadto CESP zarekomendował firmom Nielsen i Gemius kontynuację współpracy nad obszarami do dalszego rozwoju:

 • Doprowadzenie do wyrównania w zakresie uniwersów, np. poprzez wykluczenie z procesu fuzji osób objętych badaniem Gemiusa, mieszkających w gospodarstwach domowych bez telewizora.
 • Zdefiniowanie głównych zmiennych wpływających na oglądanie telewizji poza domem i wykorzystanie ich do zarządzania obydwoma panelami.
 • Dążenie do większej jednorodności w odniesieniu do niektórych grup wiekowych.

Dla CESP fuzja jest matematycznym rozwiązaniem służącym do ewaluacji rzeczywistych zachowań widowni

Dlatego organizacja zaleca firmie Nielsen, aby z zachowaniem pełnej transparentności rozpoczęła dialog z rynkiem. Dialog ten miałby na celu:

 • zdefiniowanie zakresu tolerancji błędów akceptowanych dla pomiaru jako metody rozliczeniowej dla branży mediowej;
 • sprawdzenie wpływu na główne grupy docelowe odbiorców, wykorzystywane do rozliczeń przez branżę medialną;
 • przygotowanie listy grup docelowych, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia analiz i rozliczeń na podstawie wyników połączonych danych.

– Dokładność procesu fuzji danych jest bezpośrednio związana z danymi stanowiącymi podstawę tego rozwiązania oraz z zastosowanym procesem statystycznym. To rozwiązanie firmy Nielsen jest satysfakcjonujące, jeśli chodzi o dostarczanie zagregowanych danych dotyczących widowni w domu i poza domem.

CESP zidentyfikował obszary do dalszych prac związane z dwoma panelami użytymi do fuzji. Mogą one mieć wpływ na poprawę jakości wyników fuzji. Co więcej, wyniki zfuzjowanych danych muszą być wykorzystywane zgodnie z transparentnie wypracowaną przez branżę medialną tolerancją błędu – podsumował Olivier Daufresne, zastępca dyrektora CESP.

 • 1
Nielsen i Gemius połączyły dane o OOH TV

Nielsen i Gemius połączyły dane o OOH TV

12 grudnia 2022