„Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika” – przypomina ekologiczny mural w centrum Warszawy
  • 0
  • 3
13.10.2021

„Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika” – przypomina ekologiczny mural w centrum Warszawy

Elektrośmieci to niezmiennie duży problem nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Według ONZ w 2021 r. każdy mieszkaniec Ziemi generuje średnio 7,6 kg odpadów elektrycznych i elektronicznych, co oznacza, że wytworzymy ich 57 mln ton. Niestety, zaledwie 17% elektrośmieci zawierających mieszankę szkodliwych substancji, ale i cennych materiałów zostanie właściwie zebrane, przetworzone i poddane recyklingowi. 13 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Elektrośmieci. Aby zwrócić uwagę na potrzebę prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, na jednej ze ścian przy ul. Waryńskiego 3 w Warszawie wykonano mural.

Malowidło zajmuje powierzchnię 240 m2 i zostało wykonany z użyciem farb fotokatalitycznych, które pochłaniają zanieczyszczenia z powietrza. W ten sposób już po raz czwarty uczczone zostaną obchody Międzynarodowego Dnia bez Elektrośmieci. To inicjatywa zapoczątkowana przez organizację WEEE Forum, a realizowana przy wsparciu ponad 120 organizacji z 70 różnych krajów na całym świecie. W Polsce oficjalnymi organizatorami wydarzenia są ElektroEko oraz Centrum UNEP/Grid-Warszawa. Wydarzeniu partnerują APPLiA Polska i Związek Cyfrowa Polska. Patronat honorowy objęli Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Tegoroczne działania koncentrują się na publicznej kampanii informacyjnej w prasie, radiu oraz social media. Towarzyszą jej działania edukacyjne w przedszkolach i szkołach, konkursy i realizacje niestandardowe. Jedną z nich jest właśnie mural edukacyjny, którego autorem jest znany ilustrator Karol Banach. Malowidło ma przypominać o konieczności prawidłowego postępowania z elektrośmieciami.

Elektrośmieci to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub baterie, np. zepsute komputery, telefony, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki i drobne urządzenia AGD, a także zużyte świetlówki i LED-y. Na tego typu przedmiotach widnieje znak przekreślonego kosza, co oznacza, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika czy nawet wystawiać do altanki śmieciowej. Grozi za to kara grzywny nawet do 5000 zł.

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, np. rtęć, freon, azbest, kadm czy związki bromu, które po wydostaniu się z zardzewiałej lodówki lub stłuczonego kineskopu telewizora przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Z tego powodu demontaż elektrośmieci może być dokonywany wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania, które mają stosowne zezwolenia. Pod żadnym pozorem nie należy sprzętu demontować samodzielnie. Jest to niebezpieczne i może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Wyrzucanie elektrośmieci do śmietnika to działanie nie tylko nielegalne i szkodliwe dla środowiska. To także spore marnotrawstwo zasobów. Wysłużona pralka, lodówka czy piekarnik może stać się źródłem surowców, które zostaną wykorzystane ponownie do produkcji innych przedmiotów. Na przykład zużyte telefony komórkowe, które zawierają złoto, srebro i miedź, można wykorzystać do wytwarzania czajników, plomb dentystycznych, a nawet instrumentów muzycznych.

Plastikowe elementy ze starej lodówki mogą posłużyć do produkcji kołpaków samochodowych. Z kolei szklane drzwiczki niedziałającej już pralki mogą zostać przerobione na miskę żaroodporną, a z odzyskanych i przetworzonych włókien karbonowych można wyprodukować żagle i namioty.

Tymczasem, jak wynika z badań konsumenckich przeprowadzonych na zlecenie ElektroEko w 2019 r., tylko 40% Polaków wie, jak postępować ze zużytym sprzętem. Z kolei co piąty Polak w ciągu ostatniego roku przynajmniej raz wyrzucił elektrośmieci do zwykłego kosza. I wciąż wiele osób (51% Polaków) chomikuje nieużywany sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zadaniem Międzynarodowego Dnia bez Elektrośmieci, w tym powstałego muralu, jest edukowanie konsumentów w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami, a w efekcie doprowadzenie do zwiększenia poziomu ich recyklingu.

– Prawidłowy system gospodarowania zużytym sprzętem to wymierny efekt dla środowiska. To także nowe miejsca pracy w tworzącej się branży recyklingu oraz innowacje technologiczne umożliwiające maksymalny odzysk surowców ze zużytego sprzętu. To bardzo ważne, zwłaszcza w czasach, gdy coraz więcej mówimy o wyczerpywaniu się światowych zasobów. Wielkim wyzwaniem staje się powszechna edukacja społeczna pozwalająca zrozumieć każdemu mieszkańcowi, użytkownikowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak wielka jest jego rola w tym procesie – podkreśla Grzegorz Skrzypczak, prezes zarządu ElektroEko.

Organizatorzy akcji zachęcają warszawiaków do odwiedzenia 16 października w godzinach 10:00–14:00 punktów zbierania elektrośmieci. Każdy, kto przyniesie zużyte urządzenie, otrzyma ekoprezent. Adresy punktów można znaleźć na stronie www.elektroeko.pl.

  • 3
ekologiczny mural w centrum Warszawy

Ekologiczny mural w centrum Warszawy przypomina, jak postępować z elektrośmieciami

12 października 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
12.10.2021

Social commerce napędza szybki wzrost biznesu – pokazuje badanie

Social commerce jest naturalnym rozszerzeniem dla codziennego wykorzystania mediów społecznościowych. Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok i inne platformy social media powinny być dziś brane pod uwagę przy tworzeniu strategii e-commerce. VMLY&R Commerce w opracowaniu „Driving Rapid Business Growth With Shops” wskazuje, co stoi za szybkim wzrostem zakupów w mediach społecznościowych. Pokazuje też możliwości, jakie social commerce daje markom.