Nawiązywanie relacji wśród pokolenia Milenialsów i Zoomerów – raport agencji Streetcom
  • 0
  • 14
14.02.2023

Nawiązywanie relacji wśród pokolenia Milenialsów i Zoomerów – raport agencji Streetcom

Jak we współczesnym świecie poznają się młodzi z pokolenia Z i Y? Czy online wygrywa z offline? Co myślą o związkach, które zaczęły się w sieci? Gdzie najczęściej poszukują partnerów? Jak szybko spotykają się w rzeczywistości po tym, jak spodobają się sobie na płaszczyźnie online? O tym więcej w raporcie agencji Streetcom – „Miłość w czasach digital”.

Jak przebiega nawiązywanie relacji i znajomości w pokoleniu Milenialsów i Zoomerów? Sprawdził to z okazji walentynek dział badań agencji Streetcom.

Relacje międzyludzkie nabierają coraz bardziej digitalowego wymiaru. Mimo to poznawanie drugiej połówki nadal najczęściej odbywa się w świecie offline. Blisko siedmiu na dziesięciu Zoomerów i Milenialsów poznało osobę, z którą obecnie jest w związku, właśnie w rzeczywistości offline.

Patrząc na to jednak z innej strony, aż co trzeci Zoomer lub Milenials poznał bliską sobie osobę właśnie przez internet. Z kolei 86% badanych w wieku 18–43 lata zna przynajmniej jedną parę, która poznała się w ten sposób. Te same trendy można zaobserwować w Stanach Zjednoczonych i całej Europie Zachodniej.

Milenialsi częściej niż Zoomerzy traktują internet jako jedyne źródło umożliwiające poznanie „drugiej połówki”

W poszukiwaniu „drugiej połówki” przez internet aktywniejsi są Milenialsi. 14% singli z pokolenia Y i jedynie 7% singli z pokolenia Z poszukuje bliskiej osoby wyłącznie w sieci. Wydaje się to całkiem zasadne, gdyż z wiekiem szansa na poznanie partnera wśród swoich przyjaciół może maleć.

Jakie konkretnie miejsca w sieci są najpopularniejsze?

Dominują portale randkowe: 45% Zoomerów i 52% Milenialsów połączonych w pary na platformach online wskazuje właśnie to miejsce. Drugie w kolejności są media społecznościowe (np. Facebook, Instagram, TikTok) – twierdzi tak 39% Zoomerów i 26% Milenialsów.

Można z tego wywnioskować, że istnieje niewielka przewaga popularności znaczenia portali randkowych wśród starszego pokolenia Y. Media społecznościowe mają natomiast silniejszą pozycję wśród młodszych (pokolenie Z) 13%.

Relacje, które rozpoczynają się w sieci, wcale długo nie pozostają wyłącznie tam

Jeśli partner/partnerka wydają się nam wartościowi, szybko chcemy zobaczyć się z nimi i sprawdzić, czy na żywo „jest chemia”. 51% Milenialsów i 43% Zoomerów, którzy poznali się w sieci i finalnie zostali parą, spotkało się w realu już po kilku dniach. 24% Zoomerów i 32% Milenialsów zdecydowało się na to po miesiącu. To pokazuje, że internet pomaga nam znaleźć partnera, ale nie zastępuje tradycyjnej formy nawiązywania i budowania relacji.

Wiara w szanse na poznanie kogoś przez internet, a także trwałość tych związków jest całkiem duża. Może to odróżniać młodsze pokolenia od starszych. Kiedyś pary poznające się przez internet to była nisza, dziś mamy ich coraz więcej. Co warto dodać – wizerunek takich relacji jest coraz bardziej pozytywny.

Zaledwie 25% badanych uważa, że związki tworzące się w sieci są często mniej trwałe niż offline

Medium poznawania „drugiej połówki” nie jest kluczowe w przewidywaniu, czy związek przetrwa różnego rodzaju próby. Blisko ½ badanych Milenialsów i Zoomerów uważa, że szansa na poznanie kogoś wartościowego w internecie jest podobna do tej ze świata offline.

Młodzi pozytywnie widzą także przyszłość związków online. Aż 9 na 10 badanych z pokolenia Z i Y uważa, że z czasem coraz więcej par będzie poznawać się przez internet. Już teraz 3/4 singli z pokolenia Z i Y poszukuje partnera/partnerki zarówno w świecie online, jak i offline. Pokazuje to równość w percepcji tych dwóch płaszczyzn.

Czy wiek wpływa na otwartość na nowy związek? Okazuje się, że nie. Dziewięciu na dziesięciu singli w wieku 18–43 lata zadeklarowało w badaniu, że są otwarci na nowy związek.

O badaniu
Badanie zrealizowała agencja Streetcom Poland między 3 a 8 lutego 2023 r. techniką CAWI na grupie Polaków w wieku 18–43 lata. Zoomersi N = 1144, Milenialsi N=2241.

  • 14
Nawiązywanie relacji w czasach digitalu

Miłość w czasach digitalu – raport agencji Streetcom

Nawiązywanie relacji w czasach digitalu
Nawiązywanie relacji w czasach digitalu
Nawiązywanie relacji w czasach digitalu
Nawiązywanie relacji w czasach digitalu
Nawiązywanie relacji w czasach digitalu
Nawiązywanie relacji w czasach digitalu
Nawiązywanie relacji w czasach digitalu
Nawiązywanie relacji w czasach digitalu
Nawiązywanie relacji w czasach digitalu
Nawiązywanie relacji w czasach digitalu
Nawiązywanie relacji w czasach digitalu
Nawiązywanie relacji w czasach digitalu
Nawiązywanie relacji w czasach digitalu

13 lutego 2023