Nationale-Nederlanden wybrał FormUp do obsługi działań performance
  • 0
  • 1
7.04.2021

Nationale-Nederlanden wybrał FormUp do obsługi działań performance

Firma Nationale-Nederlanden rozstrzygnęła przetarg na obsługę działań performance. Wygrała go agencja FormUp.

Agencja jest odpowiedzialna za planowanie oraz realizację kampanii performance nastawionej na sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. W wyniku wygranego przetargu FormUp zajmuje się m.in. strategią, planowaniem i zakupem mediów oraz bieżącą analizą i optymalizacją kampanii w kanałach online.

Do zadań zwycięskiej agencji należy również wsparcie marki w zakresie content performance marketingu oraz wdrożenie systemu analitycznego. Ma on zwiększyć precyzję oceny efektywności realizowanych kampanii.

Celem działań jest sprzedaż ubezpieczeń na życie oraz produktów online: ubezpieczenia dziecka, ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia roweru i ubezpieczenia turystycznego.

Internet jest dla nas bardzo istotnym źródłem pozyskania nowych klientów. Celem jest skalowanie sprzedaży przy zachowaniu efektywności kosztowej. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie agencji FormUp pozwolą nam to osiągnąć – mówi Tomasz Orczykowski, head of  digital marketing w Nationale-Nederlanden.

  • 1
Nationale-Nederlanden wybrał FormUp

Nationale-Nederlanden wybrał FormUp

7 kwietnia 2021

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
7.04.2021

Pandemia uderza w młodych i biednych – pokazuje raport „Zachowania konsumenckie po roku pandemii” MullenLowe MediaHub

Na progu trzeciego lockdownu widać było rosnące dysproporcje między różnymi grupami społecznymi. W najgorszej sytuacji są najmłodsi i najmniej zamożni Polacy. To ich pandemia pozbawiła części i tak skromnych dochodów przy jednoczesnej obowiązkowej alienacji społecznej i braku perspektywy szybkiej poprawy tego stanu. Okazuje się, że 57% ankietowanych, których sytuacja materialna w pandemii uległa pogorszeniu, spodziewa się dalszego spadku dochodów – pokazuje raport „Zachowania konsumenckie po roku pandemii” MullenLowe MediaHub.